Scheiden doet (financieel) lijden. Degenen die het het zwaarst te verduren hebben zijn de ex-partners die een onvolledige carrière hebben opgebouwd. Vaak is het zo dat tijdens het huwelijk, in onderling overleg, één van de partners een tijdje niet of deeltijds gaat werken. Op het moment van de scheiding zal deze partner daar nog geen financieel nadeel van ondervinden. Maar wel op het moment dat hij/zij (meestal 'zij') met pensioen gaat. Dan blijkt dat deze partner onvoldoende pensioenrechten heeft opgebouwd en het zal moeten stellen met een heel laag pensioentje.

Het is een probleemsituatie die al wel langer aan de kaak werd gesteld. Het is ook de reden waarom er regelmatig op gehamerd wordt dat vrouwen heel bewust zouden moeten omspringen met deeltijds werken. Wie deeltijds werkt, buiten een stelsel van tijdskrediet - waarin de niet gewerkte periodes gelijkgesteld worden voor het pensioen - zal later weinig pensioenrechten hebben opgebouwd. Het idee van de 'verdeling van pensioenrechten' over beide ex-partners is dan ook niet nieuw.

Recent kwam het opnieuw onder de aandacht door het voorstel van minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD) en de reactie daarop van Kamerlid Sonja Becq (CD&V).

Wat bestaat er momenteel?

Ex-echtgenoten van loontrekkenden en zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden (o.a. niet hertrouwd zijn) in aanmerking komen voor een pensioen als gescheiden echtgeno(o)t(e). Let wel, hier gaat het niet om de verdeling van pensioenrechten. De ex-partner krijgt een pensioen op basis van de prestaties van zijn/haar ex-echtgenoot, zonder dat het pensioen van de ex-echtgenoot in kwestie minder zal bedragen. Het is dus maw een pensioen zonder dat er bijdragen voor betaald werden.

Ex-echtgenoten van ambtenaren hebben geen recht op dit echtscheidingspensioen! Zij krijgen onder bepaalde voorwaarden (o.a. niet hertrouwd zijn) een overlevingspensioen op basis van de prestaties van hun ex-echtgenoot.

Let op: het pensioen zal maar toegekend worden voor de jaren van het huwelijk. Hoe wordt dit pensioen als gescheiden echtgenoot berekend?

De werkelijke, fictieve of forfaitaire lonen van de ex-echtgenoot worden met 62,5% vermenigvuldigd. Voor de jaren waarvoor u een eigen rustpensioen als rustpensioen als werknemer ontvangt , worden die lonen, na de vermenigvuldiging met 62,5%, nog met uw eigen lonen verminderd. De aldus vastgestelde lonen worden voor 60% in aanmerking genomen.

Het gaat om een recht op 37,5% van het inkomen van de partner.

Nieuwe voorstellen

Minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD), stelt voor om een pensioencompensatie toe te kennen aan de minst verdienende partner. Die compensatie kan een geldsom of een goed zijn. Het zou de rechter zijn die beslist. Voor CD&V Kamerlid Sonja Becq is dit onvoldoende. Een geldsom of goed op het moment van de scheiding stelt misschien niet meer veel voor op het moment van de pensionering. Zij pleit voor een echte verdeling van de opgebouwde pensioenrechten tijdens de jaren van het huwelijk.

Wordt vervolgd...

Scheiden doet (financieel) lijden. Degenen die het het zwaarst te verduren hebben zijn de ex-partners die een onvolledige carrière hebben opgebouwd. Vaak is het zo dat tijdens het huwelijk, in onderling overleg, één van de partners een tijdje niet of deeltijds gaat werken. Op het moment van de scheiding zal deze partner daar nog geen financieel nadeel van ondervinden. Maar wel op het moment dat hij/zij (meestal 'zij') met pensioen gaat. Dan blijkt dat deze partner onvoldoende pensioenrechten heeft opgebouwd en het zal moeten stellen met een heel laag pensioentje.Het is een probleemsituatie die al wel langer aan de kaak werd gesteld. Het is ook de reden waarom er regelmatig op gehamerd wordt dat vrouwen heel bewust zouden moeten omspringen met deeltijds werken. Wie deeltijds werkt, buiten een stelsel van tijdskrediet - waarin de niet gewerkte periodes gelijkgesteld worden voor het pensioen - zal later weinig pensioenrechten hebben opgebouwd. Het idee van de 'verdeling van pensioenrechten' over beide ex-partners is dan ook niet nieuw.Recent kwam het opnieuw onder de aandacht door het voorstel van minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD) en de reactie daarop van Kamerlid Sonja Becq (CD&V).Ex-echtgenoten van loontrekkenden en zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden (o.a. niet hertrouwd zijn) in aanmerking komen voor een pensioen als gescheiden echtgeno(o)t(e). Let wel, hier gaat het niet om de verdeling van pensioenrechten. De ex-partner krijgt een pensioen op basis van de prestaties van zijn/haar ex-echtgenoot, zonder dat het pensioen van de ex-echtgenoot in kwestie minder zal bedragen. Het is dus maw een pensioen zonder dat er bijdragen voor betaald werden.Ex-echtgenoten van ambtenaren hebben geen recht op dit echtscheidingspensioen! Zij krijgen onder bepaalde voorwaarden (o.a. niet hertrouwd zijn) een overlevingspensioen op basis van de prestaties van hun ex-echtgenoot.Let op: het pensioen zal maar toegekend worden voor de jaren van het huwelijk. Hoe wordt dit pensioen als gescheiden echtgenoot berekend?De werkelijke, fictieve of forfaitaire lonen van de ex-echtgenoot worden met 62,5% vermenigvuldigd. Voor de jaren waarvoor u een eigen rustpensioen als rustpensioen als werknemer ontvangt , worden die lonen, na de vermenigvuldiging met 62,5%, nog met uw eigen lonen verminderd. De aldus vastgestelde lonen worden voor 60% in aanmerking genomen.Het gaat om een recht op 37,5% van het inkomen van de partner.Minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD), stelt voor om een pensioencompensatie toe te kennen aan de minst verdienende partner. Die compensatie kan een geldsom of een goed zijn. Het zou de rechter zijn die beslist. Voor CD&V Kamerlid Sonja Becq is dit onvoldoende. Een geldsom of goed op het moment van de scheiding stelt misschien niet meer veel voor op het moment van de pensionering. Zij pleit voor een echte verdeling van de opgebouwde pensioenrechten tijdens de jaren van het huwelijk.Wordt vervolgd...