De regering heeft op 1 maart 2013 de hervorming van de pensioenbonus in eerste lezing goedgekeurd. Het nieuw systeem zal één pensioenbonus invoeren voor de 3 pensioenstelsels: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, weliswaar rekening houdend met de eigen wetgeving.

Huidig systeem

Momenteelis het zo dat werknemers die na hun 62ste verjaardag of hun 44ste loopbaanjaar blijven werken, per extra gewerkte dag ? 2,25 extra pensioen krijgen. De bonus loopt vanaf 1 januari van het jaar waarin u 62 wordt of het jaar waarin uw 44ste loopbaanjaar begint.De bedoeling van deze pensioenbonus is mensen langer aan het werk te houden. Maar soms krijgen werknemers de bonus, ook al zouden ze sowieso nog niet op vervroegd pensioen kunnen. Sinds 1 januari 2013 is vervroegd pensioen (voor de wettelijke leeftijd van 65 jaar) mogelijk vanaf 60,5 jaar en 38 loopbaanjaren. Wie één van deze voorwaarden niet vervult moet langer werken vooraleer hij/zij met vervroegd pensioen kan.

Nieuw systeem

Vanaf 1 januari 2014 zal de pensioenbonus een gedaanteverwisseling ondergaan.

- De bonus wordt gekoppeld aan het moment dat iemand met vervroegd pensioen mag gaan. Zo kan het dus niet meer dat iemand een bonus zal krijgen terwijl hij eigenlijk sowieso nog zou moeten doorwerken.

- De opbouw begint later: u begint pas een pensioenbonus op te bouwen als u uw pensioen minstens één jaar uitstelt vanaf de datum waarop u ten vroegste met vervroegd pensioen kan gaan.

- Het bedrag van de bonus wordt progressief. Het bedrag wordt uitgekeerd per voltijds gewerkte dag en stijgt in schijven van ? 0,20 naargelang de persoon langer aan het werk blijft: te beginnen met ? 1,50 tot maximaal ? 2,50.

- De pensioenbonus is niet meer overdraagbaar naar het overlevingspensioen.

- Er zal geen pensioenbonus meer zijn voor gelijkgestelde dagen.

- U zult ook nog een pensioenbonus kunnen opbouwen na de leeftijd van 65 jaar. De opbouw van de bonus stopt de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de maand waarin uw pensioen ingaat.

De regering heeft op 1 maart 2013 de hervorming van de pensioenbonus in eerste lezing goedgekeurd. Het nieuw systeem zal één pensioenbonus invoeren voor de 3 pensioenstelsels: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, weliswaar rekening houdend met de eigen wetgeving.Momenteelis het zo dat werknemers die na hun 62ste verjaardag of hun 44ste loopbaanjaar blijven werken, per extra gewerkte dag ? 2,25 extra pensioen krijgen. De bonus loopt vanaf 1 januari van het jaar waarin u 62 wordt of het jaar waarin uw 44ste loopbaanjaar begint.De bedoeling van deze pensioenbonus is mensen langer aan het werk te houden. Maar soms krijgen werknemers de bonus, ook al zouden ze sowieso nog niet op vervroegd pensioen kunnen. Sinds 1 januari 2013 is vervroegd pensioen (voor de wettelijke leeftijd van 65 jaar) mogelijk vanaf 60,5 jaar en 38 loopbaanjaren. Wie één van deze voorwaarden niet vervult moet langer werken vooraleer hij/zij met vervroegd pensioen kan.Vanaf 1 januari 2014 zal de pensioenbonus een gedaanteverwisseling ondergaan.- De bonus wordt gekoppeld aan het moment dat iemand met vervroegd pensioen mag gaan. Zo kan het dus niet meer dat iemand een bonus zal krijgen terwijl hij eigenlijk sowieso nog zou moeten doorwerken.- De opbouw begint later: u begint pas een pensioenbonus op te bouwen als u uw pensioen minstens één jaar uitstelt vanaf de datum waarop u ten vroegste met vervroegd pensioen kan gaan.- Het bedrag van de bonus wordt progressief. Het bedrag wordt uitgekeerd per voltijds gewerkte dag en stijgt in schijven van ? 0,20 naargelang de persoon langer aan het werk blijft: te beginnen met ? 1,50 tot maximaal ? 2,50.- De pensioenbonus is niet meer overdraagbaar naar het overlevingspensioen.- Er zal geen pensioenbonus meer zijn voor gelijkgestelde dagen.- U zult ook nog een pensioenbonus kunnen opbouwen na de leeftijd van 65 jaar. De opbouw van de bonus stopt de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de maand waarin uw pensioen ingaat.