Soms willen banken klanten weigeren omwille van hun financiële toestand. Een basisbankdienst zorgt ervoor dat iedereen op zijn minst een rekening kan openen. Op 8 mei 2013 heeft de Europese commissie een Richtlijn voorgesteld om de lidstaten te verplichten zo'n basisbankdienst in hun wetgeving op te nemen. In België bestaat er al sinds 2003 een wet die een basisbankdienst oplegt.

Wat houdt de basisbankdienst in?

Op grond van de wet van 24 maart 2003 en het uitvoerings-KB van 7 september 2003 zijn de kredietinstellingen verplicht tot een minimale dienstverlening aan iedereen die daarom vraagt. Deze minimale dienstverlening bestaat uit het openen van een zichtrekening, waarop de klant weliswaar niet in het rood mag gaan. Voor zover er genoeg geld op de rekening staat, mag de klant:

- cheques (of circulaire cheques) op de rekening laten boeken

- geld afhalen

- overschrijvingen doen

- doorlopende betalingsopdrachten

- domiciliëringen.

De klant krijgt ook de uittreksels van de rekening.

Een weigering blijft mogelijk

Let wel, er zijn een aantal gevallen waarin de bank de basisbankdienst mag weigeren: als de klant al een zichtrekening heeft (zelfs bij een andere bank), als hij meer dan ? 6000 heeft staan op één of meerdere rekeningen, als hij kredietovereenkomsten heeft voor meer dan ? 6000. Of als hij veroordeeld werd voor oplichting, misbruik van vertrouwen, frauduleus faillissement, valsheid in geschrifte of witwassen.

De bank kan niet weigeren als de klant in een procedure van collectieve schuldenregeling zit.

Kostprijs

De banken mogen daarvoor een vergoeding aanrekenen, die wettelijk beperkt is tot ? 12,62 per jaar. Dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd, op basis van het indexcijfer van november, en bedraagt in 2013 dus ? 14,84 (? 14,51).

In deze prijs zijn de kosten van opening, beheer en eventueel sluiting van de zichtrekening begrepen. De kosten van de rekeninguittreksels zijn eveneens in het maximale bedrag begrepen. De klant kan de uittreksels elektronisch onbeperkt opvragen, of krijgt ze minstens om de twee weken manueel ter beschikking.

Privacy

Om uit te maken of iemand in aanmerking komt voor de basisbankdienst mag de bank een aantal vragen stellen. Zo mag ze u vragen of u een zichtrekening bij een andere bank hebt. De bank mag echter niet eisen dat de persoon aantoont dat hij behoeftig is. Evenmin mag ze eisen dat iemand zich borg stelt.

Meer info: www.economie.fgov.be

Soms willen banken klanten weigeren omwille van hun financiële toestand. Een basisbankdienst zorgt ervoor dat iedereen op zijn minst een rekening kan openen. Op 8 mei 2013 heeft de Europese commissie een Richtlijn voorgesteld om de lidstaten te verplichten zo'n basisbankdienst in hun wetgeving op te nemen. In België bestaat er al sinds 2003 een wet die een basisbankdienst oplegt.Op grond van de wet van 24 maart 2003 en het uitvoerings-KB van 7 september 2003 zijn de kredietinstellingen verplicht tot een minimale dienstverlening aan iedereen die daarom vraagt. Deze minimale dienstverlening bestaat uit het openen van een zichtrekening, waarop de klant weliswaar niet in het rood mag gaan. Voor zover er genoeg geld op de rekening staat, mag de klant:- cheques (of circulaire cheques) op de rekening laten boeken- geld afhalen- overschrijvingen doen- doorlopende betalingsopdrachten- domiciliëringen.De klant krijgt ook de uittreksels van de rekening.Let wel, er zijn een aantal gevallen waarin de bank de basisbankdienst mag weigeren: als de klant al een zichtrekening heeft (zelfs bij een andere bank), als hij meer dan ? 6000 heeft staan op één of meerdere rekeningen, als hij kredietovereenkomsten heeft voor meer dan ? 6000. Of als hij veroordeeld werd voor oplichting, misbruik van vertrouwen, frauduleus faillissement, valsheid in geschrifte of witwassen.De bank kan niet weigeren als de klant in een procedure van collectieve schuldenregeling zit. De banken mogen daarvoor een vergoeding aanrekenen, die wettelijk beperkt is tot ? 12,62 per jaar. Dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd, op basis van het indexcijfer van november, en bedraagt in 2013 dus ? 14,84 (? 14,51).In deze prijs zijn de kosten van opening, beheer en eventueel sluiting van de zichtrekening begrepen. De kosten van de rekeninguittreksels zijn eveneens in het maximale bedrag begrepen. De klant kan de uittreksels elektronisch onbeperkt opvragen, of krijgt ze minstens om de twee weken manueel ter beschikking.Om uit te maken of iemand in aanmerking komt voor de basisbankdienst mag de bank een aantal vragen stellen. Zo mag ze u vragen of u een zichtrekening bij een andere bank hebt. De bank mag echter niet eisen dat de persoon aantoont dat hij behoeftig is. Evenmin mag ze eisen dat iemand zich borg stelt. Meer info: www.economie.fgov.be