De regels van het erfrecht zijn federale materie. Voor alle Belgen hetzelfde dus. Dat is niet zo voor de belasting die je op je erfenis betaalt. Vlaanderen heft zijn eigen erfbelasting, in Brussel en Wallonië betaal je successierechten.

Nieuw erfrecht

In september 2018 treden de hervormingen van het erfrecht in voege. De krijtlijnen van dit nieuwe erfrecht zijn: een groter beschikbaar deel (dus meer keuzevrijheid naar wie je je erfenis laat gaan, zonder dat de reserve van de kinderen helemaal verdwijnt), er is geen reserve meer voor de ouders, je zal erfovereenkomsten kunnen maken (nu kan je niet voorafgaand aan een overlijden afspraken maken), zowel oude roerende als onroerende schenkingen zullen gewaardeerd worden op de dag van de schenking (mits indexering).

Nieuwe erfbelasting op komst

Een andere kwestie is de erfbelasting (Vlaanderen) of de successierechten (Wallonië en Brussel). Ook die zullen hervormd worden. Alleen is het nog niet zo duidelijk hoe dat zal gebeuren. Langs Vlaamse kant circuleren een aantal voorstellen. Eén van de pijnpunten is de enorm hoge belasting die broers, zussen, neefjes, nichtjes, of vrienden moeten betalen als ze een erfenis krijgen. Het tarief in de hoogste schijf is nog altijd 65%. "Als je mensen vrijer laat in de keuze van hun erfgenamen (vanaf 1 september 2018 zal je altijd de helft van je nalatenschap kunnen nalaten aan wie je wil, ongeacht hoeveel kinderen je hebt), dan is het niet logisch dat je daar een torenhoge belasting tegenover zet", zo klinkt het onder meer. Een ander gehoord argument is dat de langstlevende partner helemaal vrijgesteld zou moeten worden. Nu geniet de langstlevende partner een vrijstelling op zijn/haar aandeel in de gezinswoning, maar niet op andere goederen, zoals spaargeld of een tweede woning. Uiteraard halen alle politieke partijen cijfers boven, want de erfbelasting verlagen heeft natuurlijk financiële gevolgen. Of die al dan niet zullen gecompenseerd worden door bijvoorbeeld een stijgend aantal schenkingen, valt nog af te wachten. Sinds 1 januari 2015 is Vlaanderen zelf bevoegd voor de inning, invordering en de bijgaande procedure voor de erfbelasting. Het ingekohierde bedrag voor 2015 uit erfbelasting bedroeg € 1.514.104.077,19.

De huidige tarieven van de Vlaamse erfbelasting vind je op https://belastingen.vlaanderen.be/erfbelasting

De regels van het erfrecht zijn federale materie. Voor alle Belgen hetzelfde dus. Dat is niet zo voor de belasting die je op je erfenis betaalt. Vlaanderen heft zijn eigen erfbelasting, in Brussel en Wallonië betaal je successierechten. In september 2018 treden de hervormingen van het erfrecht in voege. De krijtlijnen van dit nieuwe erfrecht zijn: een groter beschikbaar deel (dus meer keuzevrijheid naar wie je je erfenis laat gaan, zonder dat de reserve van de kinderen helemaal verdwijnt), er is geen reserve meer voor de ouders, je zal erfovereenkomsten kunnen maken (nu kan je niet voorafgaand aan een overlijden afspraken maken), zowel oude roerende als onroerende schenkingen zullen gewaardeerd worden op de dag van de schenking (mits indexering). Een andere kwestie is de erfbelasting (Vlaanderen) of de successierechten (Wallonië en Brussel). Ook die zullen hervormd worden. Alleen is het nog niet zo duidelijk hoe dat zal gebeuren. Langs Vlaamse kant circuleren een aantal voorstellen. Eén van de pijnpunten is de enorm hoge belasting die broers, zussen, neefjes, nichtjes, of vrienden moeten betalen als ze een erfenis krijgen. Het tarief in de hoogste schijf is nog altijd 65%. "Als je mensen vrijer laat in de keuze van hun erfgenamen (vanaf 1 september 2018 zal je altijd de helft van je nalatenschap kunnen nalaten aan wie je wil, ongeacht hoeveel kinderen je hebt), dan is het niet logisch dat je daar een torenhoge belasting tegenover zet", zo klinkt het onder meer. Een ander gehoord argument is dat de langstlevende partner helemaal vrijgesteld zou moeten worden. Nu geniet de langstlevende partner een vrijstelling op zijn/haar aandeel in de gezinswoning, maar niet op andere goederen, zoals spaargeld of een tweede woning. Uiteraard halen alle politieke partijen cijfers boven, want de erfbelasting verlagen heeft natuurlijk financiële gevolgen. Of die al dan niet zullen gecompenseerd worden door bijvoorbeeld een stijgend aantal schenkingen, valt nog af te wachten. Sinds 1 januari 2015 is Vlaanderen zelf bevoegd voor de inning, invordering en de bijgaande procedure voor de erfbelasting. Het ingekohierde bedrag voor 2015 uit erfbelasting bedroeg € 1.514.104.077,19. De huidige tarieven van de Vlaamse erfbelasting vind je op https://belastingen.vlaanderen.be/erfbelasting