Tot nu toe gaf mypension.be 2 standaardscenario's: uw vroegst mogelijke pensioendatum en uw wettelijke pensioendatum. Voortaan kan iedereen simulaties maken in functie van een zelf gekozen moment waarop hij of zij stopt met werken en weten welke invloed dit zal hebben op het pensioenbedrag.

Hoe verschijnt deze wijziging in mypension.be?

- Stap 1: In een kadertje rechts van de standaardscenario's kunt u de datum kiezen waarop u stopt met werken.

- Stap 2: mypension.be zal vervolgens de datum geven waarop u met pensioen kunt en het pensioenbedrag als u stopt met werken op het moment dat u hebt gekozen in stap 1.

Net zoals de standaardscenario's bevatten deze scenario's op maat de pensioenen van de 3 stelsels (werknemer, ambtenaar en zelfstandige) en geven ze zowel het bruto- als het nettobedrag.

Bovenop de nieuwe simulatiemogelijkheden, werden in mypension.be ook de recente wettelijke pensioenwijzigingen geïntegreerd.

Minister Ducarme: "De voorbije jaren werd het sociaal statuut van de zelfstandigen sterk verbeterd. Zeker in de pensioenen van de zelfstandigen werden grote stappen vooruit gezet zoals met de gelijkschakeling van de minimumpensioenen. Toch stel ik vast dat zelfstandigen niet altijd goed op de hoogte zijn van hun rechten. De verdere ontwikkeling van mypension.be met de mogelijkheid om het pensioenbedrag te simuleren aan de hand van de gewenste ingangsdatum biedt de zelfstandige een beter inzicht in zijn pensioenrechten zodat hij altijd een geïnformeerde keuze kan maken".

Op weg naar ramingen op maat

Voor het einde van het jaar zullen werknemers en zelfstandigen op mypension.be ook de impact van de regularisatie van de studieperiodes op het pensioenbedrag kunnen berekenen. Andere scenariokeuzes zullen gaandeweg worden toegevoegd zodat de impact van bepaalde loopbaankeuzes op het pensioenbedrag kan worden berekend.

Tot nu toe gaf mypension.be 2 standaardscenario's: uw vroegst mogelijke pensioendatum en uw wettelijke pensioendatum. Voortaan kan iedereen simulaties maken in functie van een zelf gekozen moment waarop hij of zij stopt met werken en weten welke invloed dit zal hebben op het pensioenbedrag.Hoe verschijnt deze wijziging in mypension.be?- Stap 1: In een kadertje rechts van de standaardscenario's kunt u de datum kiezen waarop u stopt met werken.- Stap 2: mypension.be zal vervolgens de datum geven waarop u met pensioen kunt en het pensioenbedrag als u stopt met werken op het moment dat u hebt gekozen in stap 1.Net zoals de standaardscenario's bevatten deze scenario's op maat de pensioenen van de 3 stelsels (werknemer, ambtenaar en zelfstandige) en geven ze zowel het bruto- als het nettobedrag.Bovenop de nieuwe simulatiemogelijkheden, werden in mypension.be ook de recente wettelijke pensioenwijzigingen geïntegreerd.Minister Ducarme: "De voorbije jaren werd het sociaal statuut van de zelfstandigen sterk verbeterd. Zeker in de pensioenen van de zelfstandigen werden grote stappen vooruit gezet zoals met de gelijkschakeling van de minimumpensioenen. Toch stel ik vast dat zelfstandigen niet altijd goed op de hoogte zijn van hun rechten. De verdere ontwikkeling van mypension.be met de mogelijkheid om het pensioenbedrag te simuleren aan de hand van de gewenste ingangsdatum biedt de zelfstandige een beter inzicht in zijn pensioenrechten zodat hij altijd een geïnformeerde keuze kan maken".Voor het einde van het jaar zullen werknemers en zelfstandigen op mypension.be ook de impact van de regularisatie van de studieperiodes op het pensioenbedrag kunnen berekenen. Andere scenariokeuzes zullen gaandeweg worden toegevoegd zodat de impact van bepaalde loopbaankeuzes op het pensioenbedrag kan worden berekend.