De mogelijkheid tot uitstel was er gekomen om burgers en bedrijven wat ademruimte te geven tijdens de coronacrisis.

Het was initieel mogelijk om betalingsuitstel te bekomen voor maximaal zes maanden en uiterlijk tot 31 oktober 2020. Deze periode wordt nu verlengd tot 31 december 2020. Ook particulieren en bedrijven die nu nog betalingsuitstel moeten aanvragen, kunnen van het verlengde uitstel genieten. Particulieren en bedrijven of organisaties moeten hun aanvraag dan wel goedgekeurd zien voor 30 september 2020.

Voor initiële uitstellen die lopen tot uiterlijk 30 september 2020 kan de aanvraag tot verlenging ten vroegste 30 dagen en ten laatste 10 dagen voor de eindvervaldag van het initiële uitstel gebeuren. Voor initiële uitstellen die lopen tot 31 oktober 2020, kan de aanvraag voor verlenging ingediend worden tussen 1 september 2020 en 20 september 2020. Sommige banken hanteren ruimere termijnen voor het indienen van de aanvraag, maar de uiterste datum van indiening kan nooit later zijn dan 20 september 2020.

De mogelijkheid tot uitstel was er gekomen om burgers en bedrijven wat ademruimte te geven tijdens de coronacrisis.Het was initieel mogelijk om betalingsuitstel te bekomen voor maximaal zes maanden en uiterlijk tot 31 oktober 2020. Deze periode wordt nu verlengd tot 31 december 2020. Ook particulieren en bedrijven die nu nog betalingsuitstel moeten aanvragen, kunnen van het verlengde uitstel genieten. Particulieren en bedrijven of organisaties moeten hun aanvraag dan wel goedgekeurd zien voor 30 september 2020.Voor initiële uitstellen die lopen tot uiterlijk 30 september 2020 kan de aanvraag tot verlenging ten vroegste 30 dagen en ten laatste 10 dagen voor de eindvervaldag van het initiële uitstel gebeuren. Voor initiële uitstellen die lopen tot 31 oktober 2020, kan de aanvraag voor verlenging ingediend worden tussen 1 september 2020 en 20 september 2020. Sommige banken hanteren ruimere termijnen voor het indienen van de aanvraag, maar de uiterste datum van indiening kan nooit later zijn dan 20 september 2020.