Donald Trump is onvoorspelbaar en dus gevaarlijk. Zijn fameuze tweets - meer dan 3.000 sinds zijn inauguratie in januari 2017 - zorgen voor ongeloof, boosheid en afgrijzen. Ze doen afbreuk aan zijn status van president van de Verenigde Staten en voeden daarmee het wantrouwen. Tal van economen waarschuwen bovendien dat zijn wil om Amerikaanse producten te beschermen via invoerheffingen, zich tegen zijn land zal keren. Zijn uitval tegen Harley-Davidson is daar een goed voorbeeld van. Waarom heeft hij zijn medeburg...