Een lezer schreef ons het volgende: "Ik wil een bankgift doen van 20.000 euro aan mijn dochter. Ik dacht dat het bedrag overschrijven en een bewijsdocument opmaken volstond. Maar mijn notaris beweert dat mijn bank deze overschrijving nog eens per aangetekende brief moet bevestigen. Klopt dat?"

Antwoord van de Plus Magazine-specialist: "Bij een bankgift schrijf je gewoon een bedrag over van jouw bankrekening naar die van je dochter. Vermeld wel niets in de mededeling van de overschrijving. Om problemen met de fiscus en de andere kinderen te vermijden, maak je best achteraf een bewijs op dat het om een bankgift ging en niet om een lening. Dit kan via de twee klassieke aangetekende brieven, maar het is een stuk makkelijker om met een bewijsdocument - een pacte adjoint - te werken. Dit is gewoon een blad papier waarop jij en je dochter bevestigen dat er een bankgift is gebeurd en dat jullie ondertekenen. Zowel juridisch als fiscaal is dat perfect sluitend. Dit bewijsdocument en de rekeninguittreksels zijn een afdoende bewijs van de bankgift en de datum waarop die plaatsvond. Het is dus niet nodig dat je bankier deze overschrijving nog eens bevestigt met een aangetekend schrijven. Dit is totaal overbodig en maakt het alleen maar ingewikkelder. "

Een lezer schreef ons het volgende: "Ik wil een bankgift doen van 20.000 euro aan mijn dochter. Ik dacht dat het bedrag overschrijven en een bewijsdocument opmaken volstond. Maar mijn notaris beweert dat mijn bank deze overschrijving nog eens per aangetekende brief moet bevestigen. Klopt dat?"Antwoord van de Plus Magazine-specialist: "Bij een bankgift schrijf je gewoon een bedrag over van jouw bankrekening naar die van je dochter. Vermeld wel niets in de mededeling van de overschrijving. Om problemen met de fiscus en de andere kinderen te vermijden, maak je best achteraf een bewijs op dat het om een bankgift ging en niet om een lening. Dit kan via de twee klassieke aangetekende brieven, maar het is een stuk makkelijker om met een bewijsdocument - een pacte adjoint - te werken. Dit is gewoon een blad papier waarop jij en je dochter bevestigen dat er een bankgift is gebeurd en dat jullie ondertekenen. Zowel juridisch als fiscaal is dat perfect sluitend. Dit bewijsdocument en de rekeninguittreksels zijn een afdoende bewijs van de bankgift en de datum waarop die plaatsvond. Het is dus niet nodig dat je bankier deze overschrijving nog eens bevestigt met een aangetekend schrijven. Dit is totaal overbodig en maakt het alleen maar ingewikkelder. "