Voor aanslagjaar 2016 werd al eens gesleuteld aan de berekening van de bijkomende belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomens, om te vermijden dat de pensioenval zich nog zou kunnen voordoen. "De berekening van de bijkomende vermindering bereikt echter het vooropgestelde doel niet", erkent Van Overtveldt.

De minister van Financiën kreeg donderdag groen licht van de ministerraad om het systeem via een wet 'diverse fiscale bepalingen' verder bij te sturen voor belastingplichtigen die uitsluitend pensioenen, vervangingsinkomsten of wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen genieten.

Zijn collega van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, preciseert dat de verhoging van het brutopensioen dat zich bevindt tussen 15.518,54 en 16.600 euro, vandaag niet altijd tot een verhoging van het nettopensioen leidt, en in sommige gevallen dus aanleiding kan geven tot een lager nettopensioen. Op basis van ramingen uitgevoerd door de administratie, bevinden 128.000 gepensioneerden zich in die schijf. De oplossing van de regering laat toe aan elke gepensioneerde te garanderen dat een verhoging van het brutopensioen nooit kan worden vertaald in een vermindering van het nettopensioen.

Voor aanslagjaar 2016 werd al eens gesleuteld aan de berekening van de bijkomende belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomens, om te vermijden dat de pensioenval zich nog zou kunnen voordoen. "De berekening van de bijkomende vermindering bereikt echter het vooropgestelde doel niet", erkent Van Overtveldt. De minister van Financiën kreeg donderdag groen licht van de ministerraad om het systeem via een wet 'diverse fiscale bepalingen' verder bij te sturen voor belastingplichtigen die uitsluitend pensioenen, vervangingsinkomsten of wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen genieten. Zijn collega van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, preciseert dat de verhoging van het brutopensioen dat zich bevindt tussen 15.518,54 en 16.600 euro, vandaag niet altijd tot een verhoging van het nettopensioen leidt, en in sommige gevallen dus aanleiding kan geven tot een lager nettopensioen. Op basis van ramingen uitgevoerd door de administratie, bevinden 128.000 gepensioneerden zich in die schijf. De oplossing van de regering laat toe aan elke gepensioneerde te garanderen dat een verhoging van het brutopensioen nooit kan worden vertaald in een vermindering van het nettopensioen.