Hij stopt binnenkort dan wel met politiek, uitbollen is Philippe De Backer niet van plan. Als kersvers minister van Administratieve Vereenvoudiging - een portefeuille die hij erfde van Theo Francken - wil hij nog een paar maanden de strijd opvoeren tegen "absurde regeltjes en procedures bij de overheid". Formulieren die je zowel geprint als digitaal moet doorsturen, van de ene overheidsdienst naar de andere gestuurd worden...

"Ik roep iedereen die zoiets ondervindt op om dat te melden op kafka.be", aldus De Backer. Dat meldpunt werd in 2003 opgestart door toenmalig staatssecretaris en partijgenoot Vincent Van Quickenborne. Duizenden mensen lieten hun suggesties achter, wat leidde tot meer dan honderd administratieve vereenvoudigingen.

De laatste jaren kwamen er amper suggesties binnen. De Backer: "Daarom wil ik het weer onder de aandacht brengen. Er is nog veel ruimte voor verbetering".

"We zijn blij dat er gehoor wordt gegeven aan onze blijvende oproepen dat administratieve vereenvoudiging een topprioriteit is en ook de volgende legislatuur bovenaan de politieke agenda moet staan", zegt Danny van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

"We krijgen regelmatig meldingen van leden die administratieve lasten ervaren", aldus Danny Van Assche. "Dat gaat van rompslomp bij aanbestedingsdossiers, over moeilijkheden bij publicaties in het Belgisch Staatsblad, tot - heel actueel - het invullen van het UBO-register." Ook de wetgeving op de deeltijdse arbeid is veel te complex en moet worden vereenvoudigd.

Hij stopt binnenkort dan wel met politiek, uitbollen is Philippe De Backer niet van plan. Als kersvers minister van Administratieve Vereenvoudiging - een portefeuille die hij erfde van Theo Francken - wil hij nog een paar maanden de strijd opvoeren tegen "absurde regeltjes en procedures bij de overheid". Formulieren die je zowel geprint als digitaal moet doorsturen, van de ene overheidsdienst naar de andere gestuurd worden..."Ik roep iedereen die zoiets ondervindt op om dat te melden op kafka.be", aldus De Backer. Dat meldpunt werd in 2003 opgestart door toenmalig staatssecretaris en partijgenoot Vincent Van Quickenborne. Duizenden mensen lieten hun suggesties achter, wat leidde tot meer dan honderd administratieve vereenvoudigingen. De laatste jaren kwamen er amper suggesties binnen. De Backer: "Daarom wil ik het weer onder de aandacht brengen. Er is nog veel ruimte voor verbetering". "We zijn blij dat er gehoor wordt gegeven aan onze blijvende oproepen dat administratieve vereenvoudiging een topprioriteit is en ook de volgende legislatuur bovenaan de politieke agenda moet staan", zegt Danny van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO."We krijgen regelmatig meldingen van leden die administratieve lasten ervaren", aldus Danny Van Assche. "Dat gaat van rompslomp bij aanbestedingsdossiers, over moeilijkheden bij publicaties in het Belgisch Staatsblad, tot - heel actueel - het invullen van het UBO-register." Ook de wetgeving op de deeltijdse arbeid is veel te complex en moet worden vereenvoudigd.