Op de website van de FOD, www.minimumlonen.be kunnen alle werkgevers en werknemers vanaf nu nagaan wat het minimumloon is voor een bepaalde functie, in een bepaalde sector, rekening houdend met de anciënniteit. Naast de minimumlonen is er ook informatie beschikbaar over arbeidsduur, functieclassificaties, anciënniteitsvoorwaarden, premies en vergoedingen, ...

Ons land heeft een uitgewerkt systeem van sociaal overleg waarbij sociale partners zelf de minimumlonen en baremalonen vastleggen die voor hun bedrijfssector gelden. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om na te gaan welk minimumloon voor wie geldt. Die sectoraal afgesproken lonen zijn bindend en moeten dus gerespecteerd worden. De belangrijkste doelstelling van de databank is dan ook de lonen voor iedereen opzoekbaar maken, op een gebruiksvriendelijke manier.

"Een goed instrument in de strijd tegen sociale dumping", zegt minister van Werk Monica De Coninck. "Ook voor werkgevers en werknemers is dit een handige tool."

Index van de conventionele lonen

Een tweede doelstelling van het project is informatie aanleveren voor het verfijnen van de index van de conventionele lonen. De index van de conventionele lonen geeft de evolutie van de minimumbrutolonen in de sectorale CAO's weer.

Die wordt ondermeer gebruikt voor de aanpassing van de sociale uitkeringen aan de levensduurte. In de databank staan ook de premies en vergoedingen die in diverse sectoren bovenop de lonen worden toegekend. Er wordt dus een vollediger beeld gegeven van het totale loonpakket in de sectoren.

Collectieve arbeidsovereenkomsten

Zowat 60 procent van de werknemers in de privésector valt onder de paritaire comités voor arbeiders en bedienden. Hun minimumloon is verankerd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de hele sector. Bedrijven kunnen daarvan afwijken in een ondernemings-cao, maar het minimum ligt vast. Die bedragen zijn nu samengebracht in een overzichtelijke databank.

In de databank staan momenteel de sectorale gegevens van de paritaire comités uit de reeksen 100 (de arbeiderscomités) en 200 (de bediendencomités), die samen 60% van het aantal werknemers in de privé-sector vertegenwoordigen. De paritaire comités uit de reeks 300 (de zogeheten gemengde comités, met zowel arbeiders als bedienden), zijn voorlopig nog niet opgenomen. Daar wordt in de komende maanden aan gewerkt.

Op de website van de FOD, www.minimumlonen.be kunnen alle werkgevers en werknemers vanaf nu nagaan wat het minimumloon is voor een bepaalde functie, in een bepaalde sector, rekening houdend met de anciënniteit. Naast de minimumlonen is er ook informatie beschikbaar over arbeidsduur, functieclassificaties, anciënniteitsvoorwaarden, premies en vergoedingen, ...Ons land heeft een uitgewerkt systeem van sociaal overleg waarbij sociale partners zelf de minimumlonen en baremalonen vastleggen die voor hun bedrijfssector gelden. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om na te gaan welk minimumloon voor wie geldt. Die sectoraal afgesproken lonen zijn bindend en moeten dus gerespecteerd worden. De belangrijkste doelstelling van de databank is dan ook de lonen voor iedereen opzoekbaar maken, op een gebruiksvriendelijke manier."Een goed instrument in de strijd tegen sociale dumping", zegt minister van Werk Monica De Coninck. "Ook voor werkgevers en werknemers is dit een handige tool."Een tweede doelstelling van het project is informatie aanleveren voor het verfijnen van de index van de conventionele lonen. De index van de conventionele lonen geeft de evolutie van de minimumbrutolonen in de sectorale CAO's weer. Die wordt ondermeer gebruikt voor de aanpassing van de sociale uitkeringen aan de levensduurte. In de databank staan ook de premies en vergoedingen die in diverse sectoren bovenop de lonen worden toegekend. Er wordt dus een vollediger beeld gegeven van het totale loonpakket in de sectoren.Zowat 60 procent van de werknemers in de privésector valt onder de paritaire comités voor arbeiders en bedienden. Hun minimumloon is verankerd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de hele sector. Bedrijven kunnen daarvan afwijken in een ondernemings-cao, maar het minimum ligt vast. Die bedragen zijn nu samengebracht in een overzichtelijke databank.In de databank staan momenteel de sectorale gegevens van de paritaire comités uit de reeksen 100 (de arbeiderscomités) en 200 (de bediendencomités), die samen 60% van het aantal werknemers in de privé-sector vertegenwoordigen. De paritaire comités uit de reeks 300 (de zogeheten gemengde comités, met zowel arbeiders als bedienden), zijn voorlopig nog niet opgenomen. Daar wordt in de komende maanden aan gewerkt.