In 2020 daalde het aantal huwelijkscontracten met -21% tegenover 2019. Dat blijkt uit de Familiebarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Een mogelijke verklaring is dat corona in 2020 de trouwplannen van veel koppels in de war stuurde.

De Familiebarometer van Fednot geeft ook aan dat minder koppels hun huwelijkscontract tijdens hun huwelijk hebben laten wijzigen het afgelopen jaar. In vergelijking met 2019 bedroeg de daling -10,1%. Notaris Joni Soutaer: "Doorgaans wijzigen koppels hun contract als ze een zekere leeftijd hebben, gemiddeld als ze 59,5 jaar oud zijn. Ze kiezen hier bijna altijd voor omdat ze aan successieplanning willen doen. Gehuwde partners die het huwelijkscontract op jongere leeftijd aanpassen, doen dat vaak op een belangrijk moment zoals bij de geboorte van een eerste kindje."

Geen huwelijkscontract?

Wie trouwt zonder huwelijkscontract, valt onder het zogenaamde wettelijk stelsel, en dit vanaf de dag van het burgerlijk huwelijk. Dit houdt in dat er drie vermogens ontstaan: een gemeenschappelijk vermogen en twee aparte, eigen vermogens.Je denkt hierover best op voorhand na of dit de regeling is die je wenst. Met een huwelijkscontract kan je van het wettelijk stelsel afwijken. De aanstaande echtgenoten kunnen ook een huwelijkscontract sluiten na het huwelijk. Maar dat brengt wel meer formaliteiten met zich. Daarom valt het ook duurder uit.

Wat als je feitelijk of wettelijk samenwoont?

Er zijn ook verschillen tussen feitelijk en wettelijk samenwonen :

  • Feitelijk samenwonen brengt geen wettelijke verplichtingen met zich mee, maar biedt ook geen bescherming. Wanneer één van de partners zou overlijden, zal de andere bijvoorbeeld niets erven, tenzij dit op voorhand werd geregeld via een testament.
  • Wie bij de gemeente een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd, geniet meer bescherming. Zo is er een beperkt erfrecht: de overblijvende partner krijgt het vruchtgebruik van de gezinswoning en de aanwezige huisraad. Maar dat erfrecht is beperkt en niet zo ruim als van gehuwde partners.

Bron : Fednot

In 2020 daalde het aantal huwelijkscontracten met -21% tegenover 2019. Dat blijkt uit de Familiebarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Een mogelijke verklaring is dat corona in 2020 de trouwplannen van veel koppels in de war stuurde.De Familiebarometer van Fednot geeft ook aan dat minder koppels hun huwelijkscontract tijdens hun huwelijk hebben laten wijzigen het afgelopen jaar. In vergelijking met 2019 bedroeg de daling -10,1%. Notaris Joni Soutaer: "Doorgaans wijzigen koppels hun contract als ze een zekere leeftijd hebben, gemiddeld als ze 59,5 jaar oud zijn. Ze kiezen hier bijna altijd voor omdat ze aan successieplanning willen doen. Gehuwde partners die het huwelijkscontract op jongere leeftijd aanpassen, doen dat vaak op een belangrijk moment zoals bij de geboorte van een eerste kindje."Wie trouwt zonder huwelijkscontract, valt onder het zogenaamde wettelijk stelsel, en dit vanaf de dag van het burgerlijk huwelijk. Dit houdt in dat er drie vermogens ontstaan: een gemeenschappelijk vermogen en twee aparte, eigen vermogens.Je denkt hierover best op voorhand na of dit de regeling is die je wenst. Met een huwelijkscontract kan je van het wettelijk stelsel afwijken. De aanstaande echtgenoten kunnen ook een huwelijkscontract sluiten na het huwelijk. Maar dat brengt wel meer formaliteiten met zich. Daarom valt het ook duurder uit.Er zijn ook verschillen tussen feitelijk en wettelijk samenwonen :Bron : Fednot