Als uw huurder een collectieve schuldenregeling vraagt (een procedure waarbij een schuldbemiddelaar wordt aangeduid), dan heeft hij een schuldenlast die zo groot is dat hij niet meer in staat is al zijn schulden af te betalen. Voor de achterstallen die er zijn op het moment van de collectieve schuldenregeling (de twee maand huur) moet u aangifte van schuldvordering doen bij de schuldbemiddelaar, het best via een aangetekende brief. Nadat de huurder een collectieve schuldenregeling aanvroeg kunt u niet meer naar de vrederechter stappen om de ontbinding te vragen op grond van achterstallen opgebouwd voor de schuldenregeling. Die moet u proberen te recupereren (wat niet altijd lukt). De schuldenregeling op zich is evenmin een reden voor ontbinding of stopzetting van de huurovereenkomst. U kunt wel proberen een akkoord met de huurder te sluiten om de overeenkomst stop te zetten. Tijdens de collectieve schuldenregeling zult u in principe wel huur ontvangen. Is dat niet het geval, dan kunt u naar de vrederechter stappen om de ontbinding van de overeenkomst te vragen.

Als uw huurder een collectieve schuldenregeling vraagt (een procedure waarbij een schuldbemiddelaar wordt aangeduid), dan heeft hij een schuldenlast die zo groot is dat hij niet meer in staat is al zijn schulden af te betalen. Voor de achterstallen die er zijn op het moment van de collectieve schuldenregeling (de twee maand huur) moet u aangifte van schuldvordering doen bij de schuldbemiddelaar, het best via een aangetekende brief. Nadat de huurder een collectieve schuldenregeling aanvroeg kunt u niet meer naar de vrederechter stappen om de ontbinding te vragen op grond van achterstallen opgebouwd voor de schuldenregeling. Die moet u proberen te recupereren (wat niet altijd lukt). De schuldenregeling op zich is evenmin een reden voor ontbinding of stopzetting van de huurovereenkomst. U kunt wel proberen een akkoord met de huurder te sluiten om de overeenkomst stop te zetten. Tijdens de collectieve schuldenregeling zult u in principe wel huur ontvangen. Is dat niet het geval, dan kunt u naar de vrederechter stappen om de ontbinding van de overeenkomst te vragen.