Werk je in de privésector, dan heb je recht op jaarlijkse vakantie op basis van je prestaties van het vorig kalenderjaar. Heb je in 2021 een heel jaar voltijds gewerkt, dan heb je in 2022 recht op 4 weken (20 werkdagen) wettelijke vakantie. Je krijgt enkel en dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is het doorbetaald loon dat je krijgt voor de dagen dat je niet werkt. Daarbovenop krijg je dubbel vakantiegeld uitbetaald: 92% van je bruto maandloon. Dit dubbel vakantiegeld moet je ten laatste krijgen in de maand waarin je je hoofdvakantie neemt. Veel bedrijven betalen het in mei of juni.

Een aantal gebeurtenissen kunnen dit bedrag beïnvloeden.

Ben je veranderd van arbeidsstelsel? Je werkte bijvoorbeeld voltijds in 2021 en sinds 1 januari 2022 werk je 4/5? Dan zal dit invloed hebben op je aantal dagen vakantie in 2022, omdat je recht hebt op 4 weken in jouw arbeidsstelsel. In jouw 4/5 stelsel zal je dan recht hebben op 16 vakantiedagen. Daar kan je 4 weken mee vormen. Op het moment dat het dubbel vakantiegeld uitbetaald wordt zal jij vakantiegeld ontvangen, berekend op je deeltijds loon. Maar in 2022 heb je wel recht op enkel en dubbel vakantiegeld op basis van je voltijdse tewerkstelling in 2021. Dit wordt verrekend in december. Het heeft hierbij geen belang of je deeltijds bent gaan werken in het kader van een tijdskrediet of niet. Ook wie tijdskrediet of thematisch verlof neemt, bouwt geen vakantierechten op voor de dagen dat hij/zij niet werkt.

Ben je lang ziek geweest? Weet dat er 12 maanden ziekte gelijkgesteld worden voor je recht op vakantie en vakantiegeld.

Heb je in 2021 verlof zonder wedde genomen, dan zal je in 2022 minder vakantiedagen en vakantiegeld krijgen.

Ben je in 2021 tijdelijk werkloos geweest, dan heeft dit geen gevolg voor je vakantierechten in 2022.

Werk je in de privésector, dan heb je recht op jaarlijkse vakantie op basis van je prestaties van het vorig kalenderjaar. Heb je in 2021 een heel jaar voltijds gewerkt, dan heb je in 2022 recht op 4 weken (20 werkdagen) wettelijke vakantie. Je krijgt enkel en dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is het doorbetaald loon dat je krijgt voor de dagen dat je niet werkt. Daarbovenop krijg je dubbel vakantiegeld uitbetaald: 92% van je bruto maandloon. Dit dubbel vakantiegeld moet je ten laatste krijgen in de maand waarin je je hoofdvakantie neemt. Veel bedrijven betalen het in mei of juni. Een aantal gebeurtenissen kunnen dit bedrag beïnvloeden.Ben je veranderd van arbeidsstelsel? Je werkte bijvoorbeeld voltijds in 2021 en sinds 1 januari 2022 werk je 4/5? Dan zal dit invloed hebben op je aantal dagen vakantie in 2022, omdat je recht hebt op 4 weken in jouw arbeidsstelsel. In jouw 4/5 stelsel zal je dan recht hebben op 16 vakantiedagen. Daar kan je 4 weken mee vormen. Op het moment dat het dubbel vakantiegeld uitbetaald wordt zal jij vakantiegeld ontvangen, berekend op je deeltijds loon. Maar in 2022 heb je wel recht op enkel en dubbel vakantiegeld op basis van je voltijdse tewerkstelling in 2021. Dit wordt verrekend in december. Het heeft hierbij geen belang of je deeltijds bent gaan werken in het kader van een tijdskrediet of niet. Ook wie tijdskrediet of thematisch verlof neemt, bouwt geen vakantierechten op voor de dagen dat hij/zij niet werkt. Ben je lang ziek geweest? Weet dat er 12 maanden ziekte gelijkgesteld worden voor je recht op vakantie en vakantiegeld.Heb je in 2021 verlof zonder wedde genomen, dan zal je in 2022 minder vakantiedagen en vakantiegeld krijgen.Ben je in 2021 tijdelijk werkloos geweest, dan heeft dit geen gevolg voor je vakantierechten in 2022.