Op het Belgisch pensioen wordt een bijdrage van 3,55% afgehouden voor de Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (ZIV-bijdrage) en eventueel (afhankelijk van de hoogte van uw pensioen) een solidariteitsbijdrage die maximaal 2% bedraagt.

Voor wie een Belgisch én een buitenlands pensioen ontvangt of voor wie in het buitenland woont en daar een Belgische pensioen ontvangt, zij de regels sinds 1 januari 2013 veranderd.

U bent hier ten laste voor medische verzorging

Als u aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds en dus hier ten laste bent voor medische verzorging en u ontvangt naast uw Belgisch pensioen ook een buitenlands pensioen, dan zult u mogelijk sinds 1 januari 2013 hogere sociale bijdragen betalen.

Ook voor 1 januari 2013 werd uw Belgisch en buitenlands pensioen samengeteld om na te gaan of u de drempel overschrijdt voor de toepassing van de bijdrage. Maar sinds 1 januari 2013 wordt de inhouding toegepast op de som van beide pensioenen, daar waar ze vroeger enkel toegepast werd op het Belgisch pensioen. U zult dus hogere bijdragen betalen.

U woont in de EU en bent daar ten laste voor medische verzorging

Als u een Belgisch pensioen ontvangt en u woont in een EU-lidstaat (of Noorwegen, Liechtenstein), waar u ook aangesloten bent bij het ziekenfonds, dan zult u voortaan niet enkel vrijgesteld worden van de ZIV-bijdrage, maar ook van de solidariteitsbijdrage. Bovendien zal die vrijstelling nu automatisch gebeuren, terwijl u ze vroeger moest aanvragen bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

Op het Belgisch pensioen wordt een bijdrage van 3,55% afgehouden voor de Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (ZIV-bijdrage) en eventueel (afhankelijk van de hoogte van uw pensioen) een solidariteitsbijdrage die maximaal 2% bedraagt.Voor wie een Belgisch én een buitenlands pensioen ontvangt of voor wie in het buitenland woont en daar een Belgische pensioen ontvangt, zij de regels sinds 1 januari 2013 veranderd.U bent hier ten laste voor medische verzorgingAls u aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds en dus hier ten laste bent voor medische verzorging en u ontvangt naast uw Belgisch pensioen ook een buitenlands pensioen, dan zult u mogelijk sinds 1 januari 2013 hogere sociale bijdragen betalen.Ook voor 1 januari 2013 werd uw Belgisch en buitenlands pensioen samengeteld om na te gaan of u de drempel overschrijdt voor de toepassing van de bijdrage. Maar sinds 1 januari 2013 wordt de inhouding toegepast op de som van beide pensioenen, daar waar ze vroeger enkel toegepast werd op het Belgisch pensioen. U zult dus hogere bijdragen betalen.U woont in de EU en bent daar ten laste voor medische verzorging Als u een Belgisch pensioen ontvangt en u woont in een EU-lidstaat (of Noorwegen, Liechtenstein), waar u ook aangesloten bent bij het ziekenfonds, dan zult u voortaan niet enkel vrijgesteld worden van de ZIV-bijdrage, maar ook van de solidariteitsbijdrage. Bovendien zal die vrijstelling nu automatisch gebeuren, terwijl u ze vroeger moest aanvragen bij de Rijksdienst voor Pensioenen.