De meeste klachten (1.285) gingen vorig jaar opnieuw over autoverzekeringen, al was in deze verzekeringstak wel sprake van een daling met 6 procent. De klachten namen vooral toe in de verzekeringstakken Leven (+24 procent tot 1.130) en Gezondheidszorgen (+27 procent tot 980). Die stijgingen wijt de ombudsman voornamelijk aan de lange regelingstermijnen.

Ook wat rechtsbijstand betreft was er vorig jaar een toename met 12 procent (tot 580) van de klachten. De reden voor die stijging moet volgens de ombudsman gezocht worden bij onvoldoende communicatie naar de consument.

Vooral het lange wachten leidt tot klachten

Van de 6.491 vragen tot tussenkomst die in 2018 werden geregistreerd, heeft de Ombudsman er 3.589 onderzocht. In goed de helft (52 procent) van de onderzochte dossiers werd een oplossing gevonden voor de consument. Dat cijfer ligt licht hoger dan de voorgaande jaren, aangezien heel wat vragen over vertragingen in het schadebeheer snel opgelost konden worden.

De ombudsman beveelt de sector in het jaarverslag daarom onder meer aan om een algemene regeling uit te werken waarbinnen een schadegeval afgehandeld moet zijn. De huidige regeling in de auto- en de brandverzekering zou daarbij als voorbeeld kunnen dienen.

De meeste klachten (1.285) gingen vorig jaar opnieuw over autoverzekeringen, al was in deze verzekeringstak wel sprake van een daling met 6 procent. De klachten namen vooral toe in de verzekeringstakken Leven (+24 procent tot 1.130) en Gezondheidszorgen (+27 procent tot 980). Die stijgingen wijt de ombudsman voornamelijk aan de lange regelingstermijnen. Ook wat rechtsbijstand betreft was er vorig jaar een toename met 12 procent (tot 580) van de klachten. De reden voor die stijging moet volgens de ombudsman gezocht worden bij onvoldoende communicatie naar de consument.Van de 6.491 vragen tot tussenkomst die in 2018 werden geregistreerd, heeft de Ombudsman er 3.589 onderzocht. In goed de helft (52 procent) van de onderzochte dossiers werd een oplossing gevonden voor de consument. Dat cijfer ligt licht hoger dan de voorgaande jaren, aangezien heel wat vragen over vertragingen in het schadebeheer snel opgelost konden worden.De ombudsman beveelt de sector in het jaarverslag daarom onder meer aan om een algemene regeling uit te werken waarbinnen een schadegeval afgehandeld moet zijn. De huidige regeling in de auto- en de brandverzekering zou daarbij als voorbeeld kunnen dienen.