De jaarlijkse toename bedroeg 2,26 % tussen 2013 en 2014, tegenover 2,10 % tussen 2012 en 2013. Daar staat dan weer tegenover dat het optrekken van de leeftijd voor het vervroegd pensioen, die door pensioenhervorming van de regering Di Rupo doorgevoerd werd, als gevolg had dat het aantal nieuwe uitkeringen lager lag dan in het jaar daarvoor. En dat is dan weer de eerste keer in 5 jaar. Het gaat hier om uitkeringen die voor de eerste keer uitbetaald werden in 2014.

Sinds enkele jaren gaat het aantal gerechtigden met een zuivere loopbaan "zelfstandige" in dalende lijn, wat niet het geval is voor wie enkel in het werknemersstelsel gewerkt heeft. 2014 vormt hierop geen uitzondering: 7,74 % meer zuivere werknemers dan in 2010.

Ook een andere tendens wordt bevestigd: steeds meer burgers ontvangen een pensioen op basis van de eigen prestaties. Zo ontvingen in 2014 57,04 % van de gepensioneerden een pensioen als "alleenstaande" tegenover 55,65 % in 2013. Omgekeerd vermindert het aantal gepensioneerden met een gezinspensioen.

Meer proactiviteit

In 2014 werd Sarah Scaillet de nieuwe administratrice-generaal van de RVP. Deze experte op gebied van sociale zekerheid heeft snel haar strategie gericht op meer proactiviteit. Ze wenst immers de burger heel zijn loopbaan lang te begeleiden, en zijn vragen op gebied van pensioenen te anticiperen.

Zonder de digitale kloof en de problemen die daaruit voortvloeien te negeren, heeft ze ook de ontwikkeling van de elektronische dienstverlening aangemoedigd.

De jaarlijkse toename bedroeg 2,26 % tussen 2013 en 2014, tegenover 2,10 % tussen 2012 en 2013. Daar staat dan weer tegenover dat het optrekken van de leeftijd voor het vervroegd pensioen, die door pensioenhervorming van de regering Di Rupo doorgevoerd werd, als gevolg had dat het aantal nieuwe uitkeringen lager lag dan in het jaar daarvoor. En dat is dan weer de eerste keer in 5 jaar. Het gaat hier om uitkeringen die voor de eerste keer uitbetaald werden in 2014.Sinds enkele jaren gaat het aantal gerechtigden met een zuivere loopbaan "zelfstandige" in dalende lijn, wat niet het geval is voor wie enkel in het werknemersstelsel gewerkt heeft. 2014 vormt hierop geen uitzondering: 7,74 % meer zuivere werknemers dan in 2010.Ook een andere tendens wordt bevestigd: steeds meer burgers ontvangen een pensioen op basis van de eigen prestaties. Zo ontvingen in 2014 57,04 % van de gepensioneerden een pensioen als "alleenstaande" tegenover 55,65 % in 2013. Omgekeerd vermindert het aantal gepensioneerden met een gezinspensioen.In 2014 werd Sarah Scaillet de nieuwe administratrice-generaal van de RVP. Deze experte op gebied van sociale zekerheid heeft snel haar strategie gericht op meer proactiviteit. Ze wenst immers de burger heel zijn loopbaan lang te begeleiden, en zijn vragen op gebied van pensioenen te anticiperen.Zonder de digitale kloof en de problemen die daaruit voortvloeien te negeren, heeft ze ook de ontwikkeling van de elektronische dienstverlening aangemoedigd.