Telewerk wil zeggen dat de werknemer zijn job ergens anders uitoefent dan op kantoor: in een satellietkantoor, in een coworking space, onderweg, of - in de meeste gevallen - thuis. Van de 1.000 bevraagde mensen gaf 22 procent van de werknemers aan te telewerken. Vier op de tien doen dat gemiddeld een dag per week, een derde doet het sporadisch en twee op de tien telewerken twee dagen per week.

Vooral wie ver van het werk woont, doet aan telewerk. Het zijn dan ook voornamelijk lange autoverplaatsingen die door telewerk vermeden worden, luidt het in de studie. 'Als ook de andere werknemers en werkgevers gemotiveerd en geactiveerd kunnen worden om aan telewerk te doen, kan dat gunstige effecten hebben op zowel de verkeersveiligheid als de mobiliteit', zegt Emmanuelle Vandamme, voorzitster van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Vandaag/donderdag organiseren de FOD Mobiliteit, SD Worx, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Redactiebureau Palindroom, Pami en Vias Institute een 'nationale telewerkdag'. Bedoeling is om tijdens deze 'Week van de Mobiliteit' telewerk als een van de hefbomen voor een betere mobiliteit onder de aandacht te brengen.

Telewerk wil zeggen dat de werknemer zijn job ergens anders uitoefent dan op kantoor: in een satellietkantoor, in een coworking space, onderweg, of - in de meeste gevallen - thuis. Van de 1.000 bevraagde mensen gaf 22 procent van de werknemers aan te telewerken. Vier op de tien doen dat gemiddeld een dag per week, een derde doet het sporadisch en twee op de tien telewerken twee dagen per week.Vooral wie ver van het werk woont, doet aan telewerk. Het zijn dan ook voornamelijk lange autoverplaatsingen die door telewerk vermeden worden, luidt het in de studie. 'Als ook de andere werknemers en werkgevers gemotiveerd en geactiveerd kunnen worden om aan telewerk te doen, kan dat gunstige effecten hebben op zowel de verkeersveiligheid als de mobiliteit', zegt Emmanuelle Vandamme, voorzitster van de FOD Mobiliteit en Vervoer.Vandaag/donderdag organiseren de FOD Mobiliteit, SD Worx, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Redactiebureau Palindroom, Pami en Vias Institute een 'nationale telewerkdag'. Bedoeling is om tijdens deze 'Week van de Mobiliteit' telewerk als een van de hefbomen voor een betere mobiliteit onder de aandacht te brengen.