Wie hulp nodig heeft bij het invullen van zijn belastingaangifte, kan dit jaar vanwege de coronacrisis enkel telefonisch terecht bij de federale overheidsdienst Financiën. De telefonische invulsessie mondt uit in een verslag met alle codes en de overeenstemmende bedragen die de persoon moet ondertekenen en terugsturen. In 58.661 verslagen ontbrak echter een deel van die gegevens.

De betrokken personen krijgen volgende week een nieuw verslag dat ze moeten ondertekenen en terugsturen. In dat nieuwe verslag staat vermeld dat er met het vorige geen rekening gehouden moet worden. De aangifte ondertekenen en indienen kan ook in MyMinfin via Tax-on-web.

Adyns geeft nog aan dat het ontbreken van codes of bedragen niet betekent dat er ook fouten zijn gebeurd tijdens de aangifte zelf. Enkel het verslag is onvolledig. "De burger moet uiteraard een correct verslag krijgen en we hebben ook een juridisch stuk nodig dat door de burger ondertekend is", zegt hij.

Wie nog hulp wilt bij zijn belastingaangifte, kan bij de FOD terecht tot 30 juni. Adyns benadrukt wel dat mensen die nog een beroep willen doen op de medewerkers van de FOD best zo snel mogelijk een afspraak maken. Op de website van de FOD is te lezen dat het één tot twee weken duurt vooraleer iemand een afspraak krijgt. Bellen voor een afspraak kan op het nummer 02 575 56 66.

Wie hulp nodig heeft bij het invullen van zijn belastingaangifte, kan dit jaar vanwege de coronacrisis enkel telefonisch terecht bij de federale overheidsdienst Financiën. De telefonische invulsessie mondt uit in een verslag met alle codes en de overeenstemmende bedragen die de persoon moet ondertekenen en terugsturen. In 58.661 verslagen ontbrak echter een deel van die gegevens.De betrokken personen krijgen volgende week een nieuw verslag dat ze moeten ondertekenen en terugsturen. In dat nieuwe verslag staat vermeld dat er met het vorige geen rekening gehouden moet worden. De aangifte ondertekenen en indienen kan ook in MyMinfin via Tax-on-web.Adyns geeft nog aan dat het ontbreken van codes of bedragen niet betekent dat er ook fouten zijn gebeurd tijdens de aangifte zelf. Enkel het verslag is onvolledig. "De burger moet uiteraard een correct verslag krijgen en we hebben ook een juridisch stuk nodig dat door de burger ondertekend is", zegt hij. Wie nog hulp wilt bij zijn belastingaangifte, kan bij de FOD terecht tot 30 juni. Adyns benadrukt wel dat mensen die nog een beroep willen doen op de medewerkers van de FOD best zo snel mogelijk een afspraak maken. Op de website van de FOD is te lezen dat het één tot twee weken duurt vooraleer iemand een afspraak krijgt. Bellen voor een afspraak kan op het nummer 02 575 56 66.