De krant De Standaard publiceerde op maandag 9 maart een berekening van fiscalist Jef Wellens (Wolters Kluwer en Taxworld.be) waarin wordt aangetoond dat de lening voor een tweede huis fiscaalvriendelijker is dan die voor het eerste. Dat is althans de situatie in het Vlaams Gewest, waar de woonbonus (de belastingaftrek voor de lening voor de enige en eigen woning) behoorlijk is teruggeschroefd voor nieuwe leningen, afgesloten na 1 januari 2015.

Deze veranderde situatie is het gevolg van het feit dat de aftrek voor de enige en eigen woning - de woonbonus dus- sinds 1 juli 2014 gewestelijke materie is geworden. De aftrek voor de lening voor een tweede huis, dat niet je hoofdverblijfplaats is, is nog steeds federale materie. En die is guller dan de Vlaamse.

Eerste huis: gewestelijke materie

De hypothecaire lening voor de aankoop van je enige en eigen woning levert in de drie gewesten een belastingvoordeel op, woonbonus genoemd. Maar het Vlaams Gewest snoeide in deze woonbonus, terwijl Wallonië en Brussel voorlopig de woonbonus behouden. Door de wijzigingen in Vlaanderen heb je in het Vlaams Gewest vanaf 2015 330 euro minder voordeel dan in Wallonië en 490 euro minder dan in Brussel.

In de personenbelasting blijft de eigen woning wel nog gevrijwaard.

Tweede huis: federale materie

Leen je voor de aankoop van een tweede verblijf, dan heb je geen recht op de woonbonus, maar de kapitaalaflossingen geven recht op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen. En daarbovenop kan je nog afzonderlijk de intresten aftrekken. In totaal zullen deze verminderingen hoger liggen dan de gewestelijke woonbonus voor de eerste woning.

De krant De Standaard publiceerde op maandag 9 maart een berekening van fiscalist Jef Wellens (Wolters Kluwer en Taxworld.be) waarin wordt aangetoond dat de lening voor een tweede huis fiscaalvriendelijker is dan die voor het eerste. Dat is althans de situatie in het Vlaams Gewest, waar de woonbonus (de belastingaftrek voor de lening voor de enige en eigen woning) behoorlijk is teruggeschroefd voor nieuwe leningen, afgesloten na 1 januari 2015.Deze veranderde situatie is het gevolg van het feit dat de aftrek voor de enige en eigen woning - de woonbonus dus- sinds 1 juli 2014 gewestelijke materie is geworden. De aftrek voor de lening voor een tweede huis, dat niet je hoofdverblijfplaats is, is nog steeds federale materie. En die is guller dan de Vlaamse.De hypothecaire lening voor de aankoop van je enige en eigen woning levert in de drie gewesten een belastingvoordeel op, woonbonus genoemd. Maar het Vlaams Gewest snoeide in deze woonbonus, terwijl Wallonië en Brussel voorlopig de woonbonus behouden. Door de wijzigingen in Vlaanderen heb je in het Vlaams Gewest vanaf 2015 330 euro minder voordeel dan in Wallonië en 490 euro minder dan in Brussel. In de personenbelasting blijft de eigen woning wel nog gevrijwaard. Leen je voor de aankoop van een tweede verblijf, dan heb je geen recht op de woonbonus, maar de kapitaalaflossingen geven recht op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen. En daarbovenop kan je nog afzonderlijk de intresten aftrekken. In totaal zullen deze verminderingen hoger liggen dan de gewestelijke woonbonus voor de eerste woning.