In heel wat sectoren worden de loonbarema's opgesteld op basis van leeftijd of anciënniteit. Vandaar dat vaak gezegd wordt: "hoe ouder een werknemer, hoe duurder hij is". Er zijn echter een aantal federale maatregelen die de loonkost voor oudere werknemers temperen.

De regering moedigt aan...

Om de tewerkstelling van oudere werknemers te bevorderen heeft de regering de laatste jaren een aantal verminderingen van sociale bijdragen ingevoerd die de loonkost doen zakken:

  • vanaf 50 jaar: als een werkgever een werknemer van minstens 50 jaar aanwerft wiens maandloon niet meer bedraagt dan ? 4000, dan heeft hij recht op een vermindering van de sociale bijdragen. Voor een werknemer van 50 jaar bedraagt die slechts ? 200 per jaar, maar voor iemand van 55 jaar is dat al ? 1200, voor iemand van 60 jaar ? 2.200 per jaar en voor iemand van 64 jaar bedraagt de vermindering ? 3000 op jaarbasis. Voor deeltijdse werknemers wordt de vermindering pro rata berekend.
  • vanaf 57 jaar: als een werkgever een werknemer van minstens 57 jaar aanwerft,heeft hij recht op een vermindering van sociale bijdragen van ? 1.600 per jaar. Hier gelden geen loonvoorwaarden.
  • voor een werkzoekende: wie gedurende 6 maanden werkzoekende is en minstens 45 jaar oud, kan een activakaart krijgen bij de RVA. Een werkgever die iemand aanwerft met een activakaart heeft gedurende 5 jaar recht op een vermindering van de sociale bijdragen. Het jaarlijks bedrag van deze vermindering hangt af van hoe lang de persoon als werkzoekende was ingeschreven. In het eerste jaar is de vermindering steeds ? 4000 per jaar. Dit kan mogelijk zo blijven voor de volgende 4 jaar, maar het is ook mogelijk dat de vermindering afneemt tot ? 1.600 per jaar.

    Was de persoon al 18 maanden werkzoekend en uitkeringsgerechtigd volledig werkloos, dan komt er bovenop het bovenstaande voordeel nog een extra voordeel voor de werkgever. De RVA betaalt dan ? 500 aan de werknemer. De werkgever mag dit bedrag van ? 500 in mindering brengen van het nettoloon.

... met resultaat!

+ 17%: dat is de stijging op 2 jaar van het aantal tewerkgestelde 60-plussers met lastenverlaging: van 28.237 in het derde kwartaal 2008 tot 33.052 in het derde kwartaal 2010. Uitgedrukt in een percentage is dat een heel stuk meer dan de stijging van de tewerkgestelde 50-plussers (+ 4%). In absolute cijfers zijn de 50-plussers uiteraard sterker vertegenwoordigd (+10.000 nieuw tewerkgestelden op 2 jaar).

In totaal zijn er ongeveer 15.000 extra werknemers aangeworven, met lastenvermindering. Twee derden hiervan woont in Vlaanderen, een kwart in Wallonië en ongeveer 8% in Brussel. Met 282.300 werknemers en 86 miljoen euro komt de lastenverlaging per kwartaal uit op gemiddeld 304 euro per werknemer.

In heel wat sectoren worden de loonbarema's opgesteld op basis van leeftijd of anciënniteit. Vandaar dat vaak gezegd wordt: "hoe ouder een werknemer, hoe duurder hij is". Er zijn echter een aantal federale maatregelen die de loonkost voor oudere werknemers temperen. Om de tewerkstelling van oudere werknemers te bevorderen heeft de regering de laatste jaren een aantal verminderingen van sociale bijdragen ingevoerd die de loonkost doen zakken:+ 17%: dat is de stijging op 2 jaar van het aantal tewerkgestelde 60-plussers met lastenverlaging: van 28.237 in het derde kwartaal 2008 tot 33.052 in het derde kwartaal 2010. Uitgedrukt in een percentage is dat een heel stuk meer dan de stijging van de tewerkgestelde 50-plussers (+ 4%). In absolute cijfers zijn de 50-plussers uiteraard sterker vertegenwoordigd (+10.000 nieuw tewerkgestelden op 2 jaar).In totaal zijn er ongeveer 15.000 extra werknemers aangeworven, met lastenvermindering. Twee derden hiervan woont in Vlaanderen, een kwart in Wallonië en ongeveer 8% in Brussel. Met 282.300 werknemers en 86 miljoen euro komt de lastenverlaging per kwartaal uit op gemiddeld 304 euro per werknemer.