De enquête peilt naar de voornaamste evoluties op vlak van werkgelegenheid en werkloosheid, op basis waarvan een aantal belangrijke arbeidsmarktindicatoren worden opgesteld zoals de werkgelegenheids-, de werkloosheids- en de activiteitsgraad.

Om de werkloosheidscijfers internationaal vergelijkbaar te houden, worden ze berekend volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau.

De opvallendste cijfers:

  • 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met vorig jaar;
  • Het aantal 55-plussers met een job neemt toe. Momenteel is 40,5% van de 55- tot en met 64-jarigen aan de slag. Vooral het percentage vrouwelijke 55-plussers met een job neemt toe;
  • 8,5% van de beroepsbevolking is werkloos. Het gaat om 8,9% bij mannen en 8,1% bij vrouwen;
  • De werkloosheidsgraad stijgt in alle regio's;
  • De Belgische jeugdwerkloosheidsgraad bedraagt 23,3%.
De enquête peilt naar de voornaamste evoluties op vlak van werkgelegenheid en werkloosheid, op basis waarvan een aantal belangrijke arbeidsmarktindicatoren worden opgesteld zoals de werkgelegenheids-, de werkloosheids- en de activiteitsgraad.Om de werkloosheidscijfers internationaal vergelijkbaar te houden, worden ze berekend volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau.De opvallendste cijfers: