Kopers van sleutel-op-de-deurwoningen blijven het recht op diezelfde korting behouden als ze later, bij een volgende aankoop wel registratierechten moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse
regering beslist.

Tot enkele jaren geleden moest wie een nieuw huis bouwde tien procent registratierechten betalen op de bouwgrond en 21 procent btw op het huis. Europa verbiedt echter dat er twee belastingstelsels van toepassing zijn op één enkele aankoop. Wie de grond en de nieuwbouwwoning samen koopt, moet daarom nu enkel 21 procent btw betalen op het geheel.

Bij aankoop van een nieuwe woning krijg je een stuk van de registratierechten van je oude woning terugbetaald. De sleutelklare bouwers kunnen echter de (Vlaamse) registratierechten van hun oude woning niet aftrekken van die (federale) btw. Een koppel uit Gent dat zich in die situatie bevond voelde zich gediscrimineerd en trok met succes naar het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelde dat ook eigenaars van sleutel-op-de-deur-woningen van de meeneembaarheid moesten kunnen genieten.

Maar het arrest had ook een keerzijde, omdat het hof ook het nultarief voor deze categorie vernietigde, dreigde opnieuw een voor Europa ontoelaatbare dubbele belasting en zou de rekening voor betrokkenen bovendien nog hoger uitvallen.

Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) heeft nu een voorstel klaar. De vroegere registratierechten worden een korting op toekomstige registratierechten. De Vlaamse belastingdienst zal aankopen onder btw-stelsel als neutraal beschouwen, zodat de korting blijft gelden voor latere aankopen onder registratierecht.

Kopers van sleutel-op-de-deurwoningen blijven het recht op diezelfde korting behouden als ze later, bij een volgende aankoop wel registratierechten moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.Tot enkele jaren geleden moest wie een nieuw huis bouwde tien procent registratierechten betalen op de bouwgrond en 21 procent btw op het huis. Europa verbiedt echter dat er twee belastingstelsels van toepassing zijn op één enkele aankoop. Wie de grond en de nieuwbouwwoning samen koopt, moet daarom nu enkel 21 procent btw betalen op het geheel. Bij aankoop van een nieuwe woning krijg je een stuk van de registratierechten van je oude woning terugbetaald. De sleutelklare bouwers kunnen echter de (Vlaamse) registratierechten van hun oude woning niet aftrekken van die (federale) btw. Een koppel uit Gent dat zich in die situatie bevond voelde zich gediscrimineerd en trok met succes naar het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelde dat ook eigenaars van sleutel-op-de-deur-woningen van de meeneembaarheid moesten kunnen genieten. Maar het arrest had ook een keerzijde, omdat het hof ook het nultarief voor deze categorie vernietigde, dreigde opnieuw een voor Europa ontoelaatbare dubbele belasting en zou de rekening voor betrokkenen bovendien nog hoger uitvallen.Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) heeft nu een voorstel klaar. De vroegere registratierechten worden een korting op toekomstige registratierechten. De Vlaamse belastingdienst zal aankopen onder btw-stelsel als neutraal beschouwen, zodat de korting blijft gelden voor latere aankopen onder registratierecht.