Op 1 september 2010 trad een nieuwe Wet op de mede-eigendom in werking. Deze wet wou een modernere organisatie en beheer van mede-eigendommen verwezenlijken en de bevoegdheden van de diverse organen van de mede-eigendom (algemene vergadering, syndicus,...) duidelijker verdelen. Sindsdien zijn er naast de syndicus en de algemene vergadering ook een Raad van mede-eigendom die toezicht houdt op de activiteiten van de syndicus en een Commissaris van de rekeningen, die toezicht houdt op de boekhouding en de rekeningen van de syndicus. Naast andere wijzigingen is het sinds de nieuwe wet ook mogelijk om deelverenigingen op te richten en wordt het aantal volmachten beperkt (in principe nog slechts 3 per mede-eigenaar).

Over deze nieuwe regels is er sindsdien al heel wat inkt gevloeid en in juni 2012 traden er bovendien 'nog nieuwere regels' in werking (over het versturen van aangetekende brieven - die moeten nu in tweevoud verstuurd worden, aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars én aan de woonplaats of maatschappelijke zetel van de syndicus; het feit dat de syndicus geen lid mag zijn van de Raad van mede-eigendom; het feit dat de syndicus u geen vergoeding mag vragen als u om een oproeping per aangetekende brief vraagt, enz.).

De aktes moesten normaal aangepast zijn aan de nieuwe (en nieuwste) wet tegen 1 september 2013. Die termijn wordt nu met één jaar uitgesteld, tot 1 september 2014 dus. Dat besloot de Kamercommissie Justitie, op voorstel van Carina Van Cauter (Open Vld).

Op 1 september 2010 trad een nieuwe Wet op de mede-eigendom in werking. Deze wet wou een modernere organisatie en beheer van mede-eigendommen verwezenlijken en de bevoegdheden van de diverse organen van de mede-eigendom (algemene vergadering, syndicus,...) duidelijker verdelen. Sindsdien zijn er naast de syndicus en de algemene vergadering ook een Raad van mede-eigendom die toezicht houdt op de activiteiten van de syndicus en een Commissaris van de rekeningen, die toezicht houdt op de boekhouding en de rekeningen van de syndicus. Naast andere wijzigingen is het sinds de nieuwe wet ook mogelijk om deelverenigingen op te richten en wordt het aantal volmachten beperkt (in principe nog slechts 3 per mede-eigenaar).Over deze nieuwe regels is er sindsdien al heel wat inkt gevloeid en in juni 2012 traden er bovendien 'nog nieuwere regels' in werking (over het versturen van aangetekende brieven - die moeten nu in tweevoud verstuurd worden, aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars én aan de woonplaats of maatschappelijke zetel van de syndicus; het feit dat de syndicus geen lid mag zijn van de Raad van mede-eigendom; het feit dat de syndicus u geen vergoeding mag vragen als u om een oproeping per aangetekende brief vraagt, enz.).De aktes moesten normaal aangepast zijn aan de nieuwe (en nieuwste) wet tegen 1 september 2013. Die termijn wordt nu met één jaar uitgesteld, tot 1 september 2014 dus. Dat besloot de Kamercommissie Justitie, op voorstel van Carina Van Cauter (Open Vld).