Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten fysiek contact en ontmoetingen tussen mensen wanneer deze niet absoluut noodzakelijk zijn, worden vermeden. Twee maatregelen worden in dat verband verlengd.

De eerste maatregel voorziet in de mogelijkheid om de algemene vergadering uit te stellen tot 30 juni 2021, tenzij een vijfde van de mede-eigenaars nog een algemene vergadering wil houden, in welk geval de syndicus verplicht is deze te organiseren.

De tweede maatregel wil de schriftelijke algemene vergadering in de praktijk gangbaarder maken, door de eis van unanimiteit te versoepelen. Tot 30 juni 2021 is het mogelijk om schriftelijk een besluit te nemen met het normale quorum en de meerderheden zoals voorzien in het bevoegde artikel in het burgerlijk wetboek.

Het principe van de virtuele vergadering werd verankerd in een wet van 20 december 2020.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten fysiek contact en ontmoetingen tussen mensen wanneer deze niet absoluut noodzakelijk zijn, worden vermeden. Twee maatregelen worden in dat verband verlengd.De eerste maatregel voorziet in de mogelijkheid om de algemene vergadering uit te stellen tot 30 juni 2021, tenzij een vijfde van de mede-eigenaars nog een algemene vergadering wil houden, in welk geval de syndicus verplicht is deze te organiseren.De tweede maatregel wil de schriftelijke algemene vergadering in de praktijk gangbaarder maken, door de eis van unanimiteit te versoepelen. Tot 30 juni 2021 is het mogelijk om schriftelijk een besluit te nemen met het normale quorum en de meerderheden zoals voorzien in het bevoegde artikel in het burgerlijk wetboek.Het principe van de virtuele vergadering werd verankerd in een wet van 20 december 2020.