De loonindex staat volledig in voor de stijging van het gemiddelde brutoloon van 3.004 euro in 2010 tot 3.133 euro nu. Een actueel gegeven, gezien de politieke discussie en het publieke debat over het behoud van de loonindex in het kader van het begrotingsakkoord. Uiteindelijk besliste de federale regeringstop de indexering te behouden. De lonen mogen de komende twee jaar echter niet sneller stijgen dan de index en eventuele baremieke verhogingen.

Voorts toont de enquête aan dat één Belg op vier (26%) bereid is om loon in te leveren om dichter bij huis te kunnen werken. Mobiliteit is dus belangrijk voor de werknemer. Thuiswerk is een van de oplossingen, maar slechts een op vijf bevraagden (21%) mag thuis werken. Ook vindt bijna de helft van de Belgen (48%) zijn loon "lager dan wat hij rechtvaardig vindt". Om rechtvaardig te zijn, moet het loon gemiddeld 305 euro stijgen.

Andere cijfers: een starter met universitair diploma verdient gemiddeld 2.439 euro bruto, de hoogste startlonen zijn voor farmaceutische wetenschappers en burgerlijk ingenieurs (3.420 euro en 2.856 euro). Chemie en farma zijn de best betalende sectoren. En vier op de tien deelnemers aan de bevraging is bereid loon in te leveren voor een hoger pensioen, 21 procent wil inleveren in ruil voor jobbehoud.

De loonindex staat volledig in voor de stijging van het gemiddelde brutoloon van 3.004 euro in 2010 tot 3.133 euro nu. Een actueel gegeven, gezien de politieke discussie en het publieke debat over het behoud van de loonindex in het kader van het begrotingsakkoord. Uiteindelijk besliste de federale regeringstop de indexering te behouden. De lonen mogen de komende twee jaar echter niet sneller stijgen dan de index en eventuele baremieke verhogingen. Voorts toont de enquête aan dat één Belg op vier (26%) bereid is om loon in te leveren om dichter bij huis te kunnen werken. Mobiliteit is dus belangrijk voor de werknemer. Thuiswerk is een van de oplossingen, maar slechts een op vijf bevraagden (21%) mag thuis werken. Ook vindt bijna de helft van de Belgen (48%) zijn loon "lager dan wat hij rechtvaardig vindt". Om rechtvaardig te zijn, moet het loon gemiddeld 305 euro stijgen. Andere cijfers: een starter met universitair diploma verdient gemiddeld 2.439 euro bruto, de hoogste startlonen zijn voor farmaceutische wetenschappers en burgerlijk ingenieurs (3.420 euro en 2.856 euro). Chemie en farma zijn de best betalende sectoren. En vier op de tien deelnemers aan de bevraging is bereid loon in te leveren voor een hoger pensioen, 21 procent wil inleveren in ruil voor jobbehoud.