Lezersvraag: Ik ben eigenaar van een appartement. Eén van de andere eigenaars betaalt zijn maandelijkse bijdragen al een tijdje niet correct. Mag de syndicus op eigen houtje een dagvaarding uitbrengen of een incassobureau inschakelen?

Antwoord van de Plus Magazine-specialist: In principe kan de syndicus niet zomaar op eigen initiatief een gerechtelijke procedure inspannen. De beslissing om een procedure op te starten moet in de regel door de algemene vergadering van mede-eigenaars worden genornen. Op die regel bestaat een uitzondering als het absoluut noodzakelijk is dat er snel wordt gehandeld. Bijvoorbeeld wanneer verjaring dreigt.

Het zou ook kunnen dat de syndicus aan de algemene vergadering heeft gevraagd hem te machtigen een procedure te starten tegen eigenaars die niet correct betalen van zodra er een welbepaald aantal maanden achterstal is. Als zo'n beslissing bestaat, dan kan de syndicus wel degelijk het initiatief nemen om zelf naar de rechtbank te stappen.

Er komt binnenkort wellicht een nieuwe wetgeving op dit vlak. Een werkgroep bereidt die voor. In die wet zal de syndicus waarschijnlijk meer actiemiddelen krijgen om niet-betaalde bijdragen te innen. Een idee dat nu voorligt is om de syndicus toe te laten zonder het fiat van de algemene vergadering te kunnen overgaan tot invordering van de achterstallige bijdragen via de rechtbank of een incassobureau. Hij zou dan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen kunnen nemen voor deze invordering.

Lezersvraag: Ik ben eigenaar van een appartement. Eén van de andere eigenaars betaalt zijn maandelijkse bijdragen al een tijdje niet correct. Mag de syndicus op eigen houtje een dagvaarding uitbrengen of een incassobureau inschakelen?Antwoord van de Plus Magazine-specialist: In principe kan de syndicus niet zomaar op eigen initiatief een gerechtelijke procedure inspannen. De beslissing om een procedure op te starten moet in de regel door de algemene vergadering van mede-eigenaars worden genornen. Op die regel bestaat een uitzondering als het absoluut noodzakelijk is dat er snel wordt gehandeld. Bijvoorbeeld wanneer verjaring dreigt. Het zou ook kunnen dat de syndicus aan de algemene vergadering heeft gevraagd hem te machtigen een procedure te starten tegen eigenaars die niet correct betalen van zodra er een welbepaald aantal maanden achterstal is. Als zo'n beslissing bestaat, dan kan de syndicus wel degelijk het initiatief nemen om zelf naar de rechtbank te stappen. Er komt binnenkort wellicht een nieuwe wetgeving op dit vlak. Een werkgroep bereidt die voor. In die wet zal de syndicus waarschijnlijk meer actiemiddelen krijgen om niet-betaalde bijdragen te innen. Een idee dat nu voorligt is om de syndicus toe te laten zonder het fiat van de algemene vergadering te kunnen overgaan tot invordering van de achterstallige bijdragen via de rechtbank of een incassobureau. Hij zou dan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen kunnen nemen voor deze invordering.