In tal van winkels werden deze week honderden valse briefjes van 50 euro onderschept. "Alles wijst erop dat er recentelijk massaal veel vals geld in omloop is gebracht", aldus de federale politie, die vermoedt dat het gaat om het werk van één bende.

In stijgende lijn

Het aantal valse biljetten dat in 2012 in ons land uit de omloop werd gehaald ligt iets hoger dan het jaar voordien. In 2012 ging het om 22.433 valse biljetten, tegenover 21.918 stuks in 2011.

De twee meest vervalste coupures in ons land blijven deze van 50 en 20 euro. De valse 50 eurobiljetten zijn goed voor 60,5 procent van het totaal aantal valse biljetten, terwijl de valse 20 eurobiljetten 26,1 procent vertegenwoordigen. "De kwaliteit van de vervalsingen blijft matig en ze zijn duidelijk herkenbaar als vals indien men enkele veiligheidskenmerken controleert", stelt de Nationale Bank.

Hoe herkent u een vals briefje?

In de eurobankbiljetten zijn verschillende echtheidskenmerken verwerkt. Aan de hand daarvan kunt u in een oogopslag een echt bankbiljet herkennen.

  • Voel de reliëfdruk: door de drukprocedures voelen de bankbiljetten bijzonder aan.
  • Kijk naar het bankbiljet en houd het tegen het licht: het watermerk (1), de veiligheidsdraad (2) en het doorzichtcijfer net onder het hologram worden zichtbaar. Deze drie kenmerken zijn alle aan de voor- én achterzijde van een echt bankbiljet te zien.
  • Kantel het bankbiljet: aan de voorzijde ziet u de verspringende afbeelding in het hologram (3-5). Aan de achterzijde ziet u de glanzende band (op de biljetten van ? 5, ? 10 en ? 20) (4) of het van kleur veranderende waardecijfer (op de biljetten van ? 50, ? 100, ? 200 en ? 500) (6).

Wat te doen indien u een vals biljet heeft?

In dat geval kunt u drie dingen doen:

  • het afgeven aan de loketten van de Nationale Bank,
  • het aan de Politie te bezorgen en eventueel klacht in te dienen,
  • het bij uw bank afgeven, die het, ter onderzoek, aan de Nationale Bank zal bezorgen.

Het biljet zal door de bevoegde diensten van de Nationale Bank worden onderzocht en worden terugbetaald als blijkt dat het echt is.

Als het vals blijkt, heeft u de maatschappij een dienst bewezen door een vasl biljet uit omloop te halen, maar bent u helaas wel ? 50 armer.

In tal van winkels werden deze week honderden valse briefjes van 50 euro onderschept. "Alles wijst erop dat er recentelijk massaal veel vals geld in omloop is gebracht", aldus de federale politie, die vermoedt dat het gaat om het werk van één bende.Het aantal valse biljetten dat in 2012 in ons land uit de omloop werd gehaald ligt iets hoger dan het jaar voordien. In 2012 ging het om 22.433 valse biljetten, tegenover 21.918 stuks in 2011.De twee meest vervalste coupures in ons land blijven deze van 50 en 20 euro. De valse 50 eurobiljetten zijn goed voor 60,5 procent van het totaal aantal valse biljetten, terwijl de valse 20 eurobiljetten 26,1 procent vertegenwoordigen. "De kwaliteit van de vervalsingen blijft matig en ze zijn duidelijk herkenbaar als vals indien men enkele veiligheidskenmerken controleert", stelt de Nationale Bank.In de eurobankbiljetten zijn verschillende echtheidskenmerken verwerkt. Aan de hand daarvan kunt u in een oogopslag een echt bankbiljet herkennen. In dat geval kunt u drie dingen doen:Het biljet zal door de bevoegde diensten van de Nationale Bank worden onderzocht en worden terugbetaald als blijkt dat het echt is.Als het vals blijkt, heeft u de maatschappij een dienst bewezen door een vasl biljet uit omloop te halen, maar bent u helaas wel ? 50 armer.