Over de verloning van parlementsleden is de voorbije jaren al wat te doen geweest. Om de kwestie beter in kaart te brengen, bestelde het Vlaams Parlement een studie. Die vergelijkt de verloning van de Vlaams parlementsleden met die van acht andere parlementen in Europa én met het loon van vergelijkbaar zware functies op de Vlaamse arbeidsmarkt.

In vergelijking met even zware functies op de Vlaamse arbeidsmarkt krijgen de leden van het Vlaams Parlement een iets lager loon. Een Vlaams Parlementslid verdient ruim 48.000 euro netto per jaar. Parlemensleden met speciale functies, zoals fractieleiders of commissievoorzitters, verdienen meer maar zouden volgens de studie elders op de Vlaamse arbeidsmarkt nog een pak meer kunnen verdienen.

Wel is de forfaitaire onkostenvergoeding van de parlementsleden een substantieel hoger dan elders op de arbeidsmarkt. Jaarlijks gaat het om 23.627 euro voor een gewoon parlementslid. De gemiddelde netto onkostenvergoeding in de privé bedraagt 1.800 euro per jaar.

Ook de pensioenregeling en de uittredingsvergoeding - tot 48 maanden voor wie een lange staat van dienst heeft - zijn een pak voordeliger dan in de markt gebruikelijk is. Het federale parlement besliste al om de loopbaan voor een volwaardig parlementair pensioen op te trekken van 20 naar 36 jaar. De kans lijkt groot dat het Vlaams Parlement dat systeem overneemt.

In verhouding tot de andere buitenlandse parlementen in de studie verdienden de Vlaamse parlementsleden een loon dat vergelijkbaar is. Leden met speciale functies, zoals fractieleiders, worden beter betaald dan hun buitenlandse collega's en krijgen ook een hogere onkostenvergoeding. Ook de pensioenregeling is in Vlaanderen beter dan in de meeste buitenlandse parlementen.

Conclusies wil het Vlaams Parlement nog niet aan de studie verbinden. Eerst bespreekt voorzitter Peumans de studie met de werkgroep "leden". Later volgt ook overleg met de andere parlementen van België.

"Deze studie is goed, maar brengt niet het ganse verhaal", zegt Groen-fractieleider Filip Watteeuw, die het debat over de cumul nieuw leven wil inblazen. "Zo is er geen aandacht voor die parlementsleden die hun functie combineren met andere mandaten. Dat moet ook in rekening worden gebracht". Groen wil de uittredingsvergoeding beperken tot achttien of vierentwintig maanden.

LDD-fractieleider Lode Vereeck vindt dat er een stuk variabele, prestatiegebonden verloning moet komen, gekoppeld aan een debat over de cumul. Hij pleit ook voor het verminderen van het aantal parlementsleden van 124 nu tot 80.

Over de verloning van parlementsleden is de voorbije jaren al wat te doen geweest. Om de kwestie beter in kaart te brengen, bestelde het Vlaams Parlement een studie. Die vergelijkt de verloning van de Vlaams parlementsleden met die van acht andere parlementen in Europa én met het loon van vergelijkbaar zware functies op de Vlaamse arbeidsmarkt.In vergelijking met even zware functies op de Vlaamse arbeidsmarkt krijgen de leden van het Vlaams Parlement een iets lager loon. Een Vlaams Parlementslid verdient ruim 48.000 euro netto per jaar. Parlemensleden met speciale functies, zoals fractieleiders of commissievoorzitters, verdienen meer maar zouden volgens de studie elders op de Vlaamse arbeidsmarkt nog een pak meer kunnen verdienen.Wel is de forfaitaire onkostenvergoeding van de parlementsleden een substantieel hoger dan elders op de arbeidsmarkt. Jaarlijks gaat het om 23.627 euro voor een gewoon parlementslid. De gemiddelde netto onkostenvergoeding in de privé bedraagt 1.800 euro per jaar.Ook de pensioenregeling en de uittredingsvergoeding - tot 48 maanden voor wie een lange staat van dienst heeft - zijn een pak voordeliger dan in de markt gebruikelijk is. Het federale parlement besliste al om de loopbaan voor een volwaardig parlementair pensioen op te trekken van 20 naar 36 jaar. De kans lijkt groot dat het Vlaams Parlement dat systeem overneemt.In verhouding tot de andere buitenlandse parlementen in de studie verdienden de Vlaamse parlementsleden een loon dat vergelijkbaar is. Leden met speciale functies, zoals fractieleiders, worden beter betaald dan hun buitenlandse collega's en krijgen ook een hogere onkostenvergoeding. Ook de pensioenregeling is in Vlaanderen beter dan in de meeste buitenlandse parlementen.Conclusies wil het Vlaams Parlement nog niet aan de studie verbinden. Eerst bespreekt voorzitter Peumans de studie met de werkgroep "leden". Later volgt ook overleg met de andere parlementen van België."Deze studie is goed, maar brengt niet het ganse verhaal", zegt Groen-fractieleider Filip Watteeuw, die het debat over de cumul nieuw leven wil inblazen. "Zo is er geen aandacht voor die parlementsleden die hun functie combineren met andere mandaten. Dat moet ook in rekening worden gebracht". Groen wil de uittredingsvergoeding beperken tot achttien of vierentwintig maanden.LDD-fractieleider Lode Vereeck vindt dat er een stuk variabele, prestatiegebonden verloning moet komen, gekoppeld aan een debat over de cumul. Hij pleit ook voor het verminderen van het aantal parlementsleden van 124 nu tot 80.