Vorige week liet DLL 10 pensioenstellingen projecteren in Brussel, waarbij het de bedoeling was het pensioendebat - letterlijk - op straat te brengen. Wat vinden u en ik van onze eindeloopbaan? Willen we tot 65 jaar (of misschien zelfs langer ) werken, en zo ja, hoe?

Steeds minder bereid om te werken tot 65

Slechts 10% werkt nog op 65 jaar. En 38% van de 1427 Belgen die in het kader van deze enquête ondervraagd werden, wil niet tot 65 jaar werken. Meer nog: dit percentage is met 5% gestegen tegenover vorig jaar. Dat deed minister van Pensioenen, Alexander De Croo, die de persvoorstelling afsloot, bemerken dat we hier met een paradox te maken hebben: enerzijds zijn er alsmaar meer mensen zich ervan bewust dat er langer gewerkt zal moeten worden om ons pensioensysteem betaalbaar te houden, anderzijds zijn er minder mensen bereid om dit effectief ook zélf te doen. Of alleszins niet tot 65 jaar. Geen nimby (not in my back yard), maar een 'nimoc', 'not in my own career'.

Op de vraag waarom men niet tot 65 wil werken is het meest aangeduide antwoord (64%): omdat ik wil genieten van mijn pensioen, gevolgd door: ik wil rustiger leven, zonder tijdsdruk (51%) en tijd maken voor familie en vrienden (44%). De te hoge werkdruk speelt ook wel een rol (26%), maar is dus niet de belangrijkste reden waarom mensen niet tot 65 jaar willen werken.

Effectieve pensioenleeftijd ligt te laag

Momenteel stopt de Belg gemiddeld op 59,6 jaar met werken. Deze leeftijd ligt in feite lager dan de minimumleeftijd voor het vervroegd pensioen (tot eind 2012 was dat 60 jaar, mits 35 loopbaanjaren - vandaag 60,5 jaar mits 38 loopbaanjaren). Ter vergelijking: in Nederland is de effectieve pensioenleeftijd 63 jaar.

Volgens de resultaten van de enquête is de gemiddelde gewenstepensioenleeftijd 61 jaar. Als er gevraagd werd naar de leeftijd waarop we vinden dat anderen met pensioen zouden mogen gaan, antwoordt 48%: op 60 jaar, 82% antwoordt: op 65 jaar. Wie voor zijn 55ste stopt, wordt beschouwd als profiteur.

Wat zou ons aansporen om langer te werken?

"Kortere werktijden en meer vakantie" is het meest gegeven antwoord op de vraag wat iemand zou bewegen om langer te werken (52%). Een financiële beloning zou ook wel mogen (34%). Hierbij merken we op dat de pensioenbonus (die hervormd wordt vanaf 1 januari 2014) (nog) niet erg bekend is.

Er moet iets veranderen aan de bereidheid om langer te werken, maar er moet evenzeer iets veranderen aan het beleid van werkgevers. 63% van de ondervraagden vindt dat werkgevers een aangepast beleid voor 50-plussers zouden moeten voeren. In de praktijk doet slechts 10% van de bedrijven dat.

Volgens Jozef De Witte, directeur van het Belgisch Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, komt een 'einde-loopbaanbeleid' eigenlijk te laat. Er zou een loopbaanbeleid moeten gevoerd worden dat veel vroeger start.

Maar... beter laat dan nooit.

De algemene conclusie van deze persvoorstelling was: er is nog werk aan de winkel, maar er is al een eerste stap gezet. Als er langer gewerkt moet worden, moet er ook een perspectief geboden worden.

Vorige week liet DLL 10 pensioenstellingen projecteren in Brussel, waarbij het de bedoeling was het pensioendebat - letterlijk - op straat te brengen. Wat vinden u en ik van onze eindeloopbaan? Willen we tot 65 jaar (of misschien zelfs langer ) werken, en zo ja, hoe?Slechts 10% werkt nog op 65 jaar. En 38% van de 1427 Belgen die in het kader van deze enquête ondervraagd werden, wil niet tot 65 jaar werken. Meer nog: dit percentage is met 5% gestegen tegenover vorig jaar. Dat deed minister van Pensioenen, Alexander De Croo, die de persvoorstelling afsloot, bemerken dat we hier met een paradox te maken hebben: enerzijds zijn er alsmaar meer mensen zich ervan bewust dat er langer gewerkt zal moeten worden om ons pensioensysteem betaalbaar te houden, anderzijds zijn er minder mensen bereid om dit effectief ook zélf te doen. Of alleszins niet tot 65 jaar. Geen nimby (not in my back yard), maar een 'nimoc', 'not in my own career'.Op de vraag waarom men niet tot 65 wil werken is het meest aangeduide antwoord (64%): omdat ik wil genieten van mijn pensioen, gevolgd door: ik wil rustiger leven, zonder tijdsdruk (51%) en tijd maken voor familie en vrienden (44%). De te hoge werkdruk speelt ook wel een rol (26%), maar is dus niet de belangrijkste reden waarom mensen niet tot 65 jaar willen werken.Momenteel stopt de Belg gemiddeld op 59,6 jaar met werken. Deze leeftijd ligt in feite lager dan de minimumleeftijd voor het vervroegd pensioen (tot eind 2012 was dat 60 jaar, mits 35 loopbaanjaren - vandaag 60,5 jaar mits 38 loopbaanjaren). Ter vergelijking: in Nederland is de effectieve pensioenleeftijd 63 jaar.Volgens de resultaten van de enquête is de gemiddelde gewenstepensioenleeftijd 61 jaar. Als er gevraagd werd naar de leeftijd waarop we vinden dat anderen met pensioen zouden mogen gaan, antwoordt 48%: op 60 jaar, 82% antwoordt: op 65 jaar. Wie voor zijn 55ste stopt, wordt beschouwd als profiteur. "Kortere werktijden en meer vakantie" is het meest gegeven antwoord op de vraag wat iemand zou bewegen om langer te werken (52%). Een financiële beloning zou ook wel mogen (34%). Hierbij merken we op dat de pensioenbonus (die hervormd wordt vanaf 1 januari 2014) (nog) niet erg bekend is. Er moet iets veranderen aan de bereidheid om langer te werken, maar er moet evenzeer iets veranderen aan het beleid van werkgevers. 63% van de ondervraagden vindt dat werkgevers een aangepast beleid voor 50-plussers zouden moeten voeren. In de praktijk doet slechts 10% van de bedrijven dat.Volgens Jozef De Witte, directeur van het Belgisch Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, komt een 'einde-loopbaanbeleid' eigenlijk te laat. Er zou een loopbaanbeleid moeten gevoerd worden dat veel vroeger start.Maar... beter laat dan nooit.De algemene conclusie van deze persvoorstelling was: er is nog werk aan de winkel, maar er is al een eerste stap gezet. Als er langer gewerkt moet worden, moet er ook een perspectief geboden worden.