Hoe behoud je je levensstandaard als je langer zal leven. Het is de cruciale vraag van deze tijd en de rode draad doorheen de pensioenhervormingen van de voorbije twee - en wellicht ook de komende - regeringen. Die vraag wordt ook gesteld in de landen die ons omringen. Je kan drie oplossingen naar voor schuiven voor het 'probleem' van langer leven en de impact ervan op de samenleving. Eén: je verlaagt het bedrag van het wettelijk pensioen. Twee: je heft meer belastingen. En drie: we gaan allemaal langer werken en houden op die manier het stelsel betaalbaar. Ons land heeft uitdrukkelijk voor de laatste oplossing gekozen. Maar dat we ook zelf stappen zullen moeten ondernemen om onze oude dag te financieren, dat is zeker. Kantar TNS peilde, op vraag van Roularta Media, bij een representatief bevolkingsstaal van 1.001 mensen van 25+ naar hun mening over langer leven en langer werken.
...