Het regeerakkoord dat eind 2011 werd gesloten bevatte (besparings)maatregelen in alle domeinen van het dagelijks leven. Sommige van deze maatregelen hebben al heel wat inkt doen vloeien (zoals de maatregelen inzake het vervroegd pensioen). Anderen zijn meer in stilte doorgevoerd. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de verlenging van de wachttijd voor jongeren. Sinds 1 januari 2012 moeten zij na hun studies 3 maanden langer wachten alvorens ze in aanmerking komen voor een inschakelingsuitkering (de nieuwe naam voor de wachtuitkering). De inschakelingstijd voor schoolverlaters werd van 9 op 12 maanden gebracht.

Anderzijds voorziet de reglementering van de kinderbijslag dat schoolverlaters hun recht op kinderbijslag behouden gedurende 6 of 9 maanden, afhankelijk van de leeftijd van de jongere. En deze reglementering was tot dusver nog niet aangepast.

Daarom heeft staatssecretaris voor gezinnen Philippe Courard (PS) een koninklijk besluit klaar dat jonge werkzoekenden die nog geen recht hebben op een inschakelingsuitkering, tot 3 maanden langer recht op kinderbijslag krijgen. Zo kunnen jongeren tussen hun studies en het moment dat ze werk vinden (en dus een loon ontvangen) of een inschakelingsuitkering krijgen (als ze nog geen werk hebben gevonden), nog kinderbijslag ontvangen. Uiteraard moeten ze wel voldoen aan de voorwaarden: ze moeten minder dan 25 jaar zijn, geen vervangingsinkomen hebben, ...

Het nieuwe koninklijk besluit zal retroactief van toepassing zijn vanaf 1 januari 2012.

Het regeerakkoord dat eind 2011 werd gesloten bevatte (besparings)maatregelen in alle domeinen van het dagelijks leven. Sommige van deze maatregelen hebben al heel wat inkt doen vloeien (zoals de maatregelen inzake het vervroegd pensioen). Anderen zijn meer in stilte doorgevoerd. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de verlenging van de wachttijd voor jongeren. Sinds 1 januari 2012 moeten zij na hun studies 3 maanden langer wachten alvorens ze in aanmerking komen voor een inschakelingsuitkering (de nieuwe naam voor de wachtuitkering). De inschakelingstijd voor schoolverlaters werd van 9 op 12 maanden gebracht. Anderzijds voorziet de reglementering van de kinderbijslag dat schoolverlaters hun recht op kinderbijslag behouden gedurende 6 of 9 maanden, afhankelijk van de leeftijd van de jongere. En deze reglementering was tot dusver nog niet aangepast.Daarom heeft staatssecretaris voor gezinnen Philippe Courard (PS) een koninklijk besluit klaar dat jonge werkzoekenden die nog geen recht hebben op een inschakelingsuitkering, tot 3 maanden langer recht op kinderbijslag krijgen. Zo kunnen jongeren tussen hun studies en het moment dat ze werk vinden (en dus een loon ontvangen) of een inschakelingsuitkering krijgen (als ze nog geen werk hebben gevonden), nog kinderbijslag ontvangen. Uiteraard moeten ze wel voldoen aan de voorwaarden: ze moeten minder dan 25 jaar zijn, geen vervangingsinkomen hebben, ...Het nieuwe koninklijk besluit zal retroactief van toepassing zijn vanaf 1 januari 2012.