In de periode van april tot juni 2015 waren er minder schenkingen, omdat iedereen de nieuwe regels afwachtte. Sinds de hervorming van de schenkingsrechten in juli 2015 was er een forse toename. Door de verlaging en vereenvoudiging van de tarieven werden 2,5 keer meer schenkingen geregistreerd dan het jaar voordien. Vroeger werd er alleen aan de partner, kinderen of kleinkinderen geschonken, gezien de tarieven om te schenken in de zijlijn tot 80% opliepen. Sinds de hervorming zijn er wél schenkingen in de zijlijn.

De ontvangsten uit onroerende schenkingen schommelden vroeger rond de 100 miljoen euro. Nu worden ze geschat op 175 miljoen euro, een stijging met 75 procent. Ook in Wallonië en Brussel, die hun hervorming een half jaar later doorvoerden, is er een structurele toename van het aantal schenkingen.

Welke regeling telt?

De Vlaamse schenkbelasting en zijn verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen (huizen, gronden, appartementen) is enkel van toepassing als de schenking gelokaliseerd is in het Vlaams Gewest. Men kijkt daarvoor enkel naar de fiscale woonplaats van de schenker, althans als die een rijksinwoner is. Het speelt geen rol waar het geschonken onroerend goed ligt. Je woont in Antwerpen en je schenkt je huis in de Ardennen, dan kan dit aan de Vlaamse tarieven.

Drie uitzonderingen op dit principe:

  1. Je bent vaak verhuisd Heb je als schenker de laatste vijf jaar in verschillende gewesten gewoond, dan telt de plaats waar je het langst gewoond hebt.
  2. Je woont in het buitenland Dan telt de ligging van het onroerend goed. Ben je na je pensioen in Spanje gaan wonen en wil je je Luikse appartement schenken aan je zoon, dan zullen er Waalse schenkingsrechten geheven worden.
  3. Je schenkt een gebouw waaraan nadien energiesparende renovatiewerken gebeuren, dan zal het tarief nog lager liggen, maar dan moet het wel in het Vlaams gewest liggen (dus schenker én onroerend goed in Vlaanderen).

Ook erfbelasting hervormen

Er is al lang sprake van, maar nu wil de Vlaamse regering ook werk maken van de hervorming van de erfbelasting.

In de periode van april tot juni 2015 waren er minder schenkingen, omdat iedereen de nieuwe regels afwachtte. Sinds de hervorming van de schenkingsrechten in juli 2015 was er een forse toename. Door de verlaging en vereenvoudiging van de tarieven werden 2,5 keer meer schenkingen geregistreerd dan het jaar voordien. Vroeger werd er alleen aan de partner, kinderen of kleinkinderen geschonken, gezien de tarieven om te schenken in de zijlijn tot 80% opliepen. Sinds de hervorming zijn er wél schenkingen in de zijlijn.De ontvangsten uit onroerende schenkingen schommelden vroeger rond de 100 miljoen euro. Nu worden ze geschat op 175 miljoen euro, een stijging met 75 procent. Ook in Wallonië en Brussel, die hun hervorming een half jaar later doorvoerden, is er een structurele toename van het aantal schenkingen. De Vlaamse schenkbelasting en zijn verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen (huizen, gronden, appartementen) is enkel van toepassing als de schenking gelokaliseerd is in het Vlaams Gewest. Men kijkt daarvoor enkel naar de fiscale woonplaats van de schenker, althans als die een rijksinwoner is. Het speelt geen rol waar het geschonken onroerend goed ligt. Je woont in Antwerpen en je schenkt je huis in de Ardennen, dan kan dit aan de Vlaamse tarieven. Drie uitzonderingen op dit principe: Er is al lang sprake van, maar nu wil de Vlaamse regering ook werk maken van de hervorming van de erfbelasting.