Misschien heb je een goed doel in je testament opgenomen? Dan is er goed nieuws. Weldra zijn goede doelen geen erfbelasting meer verschuldigd op de sommen die ze via een testament krijgen. Dat geldt voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. Tot dan zijn goede doelen nog erfbelasting verschuldigd aan een tarief van 8,5 procent.

Helaas kan je nobele wens om je vermogen na te laten aan een goed doel wel eens anders uitpakken. Althans als je, naast het goede doel, ook een belangrijk deel van je vermogen nalaat aan een ander persoon die je in je testament hebt opgenomen via een duolegaat.

Wat is een duolegaat?

Het is een techniek waarbij je je vermogen nalaat aan een goed doel op voorwaarde dat deze organisatie een vooraf bepaalde som doorspeelt aan een dierbare én de daarop verschuldigde erfbelasting betaalt. Daardoor zal de dierbare meer van je erfenis overhouden dan wanneer hij rechtstreeks van jou zou erven.

"Dankzij zo'n duolegaat geniet die andere persoon - een dierbaar familielid of een goede vriend - nu vaak een aanzienlijk fiscaal voordeel. Die fiscale meevaller verdwijnt als je overlijdt vanaf 1 juli", waarschuwt notaris Joni Soutaer, woordvoerster van Notaris.be. "Meer nog, als je dan overlijdt is de kans groot dat het goede doel je erfenis zal verwerpen en dat je familielid of goede vriend toch veel erfbelastingen zal moeten betalen. Je huidige testament zal dan niet langer het beoogde effect sorteren."

Vraag advies aan je notaris

Wens je dit te vermijden, dan neem jebest contact op met een notaris. Zo kan je met hem bespreken of je een nieuw testament moet opmaken en hoe je je wensen dan best formuleert.

Een testament is een hoogstpersoonlijk document. Wat je wenst na te laten en aan wie, kan je in alle discretie met de notaris bespreken. De notaris is gebonden aan het beroepsgeheim en mag daarover alleen spreken met de persoon die een testament opmaakt (de testator), nooit met andere personen. Zolang de testator leeft, mag de notaris ook niet aan anderen meedelen of er een testament is.

"Wacht ook niet te lang om je testament te laten checken", meldt notaris Soutaer. "1 juli lijkt misschien veraf. Maar tot dan verstrijken amper nog vijf maanden." Het testament is een belangrijk document. Het is geen overbodige luxe om hier grondig over na te denken nadat je hierover een correct en onafhankelijk advies van een notaris kreeg.

Wie een duolegaat in zijn testament heeft opgenomen, wordt niet automatisch verwittigd. Maakte je in je testament gebruik van deze techniek, dan doe je er goed aan om zelf zo spoedig mogelijk een afspraak te beleggen met een notaris.

Bron : Fednot

Misschien heb je een goed doel in je testament opgenomen? Dan is er goed nieuws. Weldra zijn goede doelen geen erfbelasting meer verschuldigd op de sommen die ze via een testament krijgen. Dat geldt voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. Tot dan zijn goede doelen nog erfbelasting verschuldigd aan een tarief van 8,5 procent.Helaas kan je nobele wens om je vermogen na te laten aan een goed doel wel eens anders uitpakken. Althans als je, naast het goede doel, ook een belangrijk deel van je vermogen nalaat aan een ander persoon die je in je testament hebt opgenomen via een duolegaat.Het is een techniek waarbij je je vermogen nalaat aan een goed doel op voorwaarde dat deze organisatie een vooraf bepaalde som doorspeelt aan een dierbare én de daarop verschuldigde erfbelasting betaalt. Daardoor zal de dierbare meer van je erfenis overhouden dan wanneer hij rechtstreeks van jou zou erven."Dankzij zo'n duolegaat geniet die andere persoon - een dierbaar familielid of een goede vriend - nu vaak een aanzienlijk fiscaal voordeel. Die fiscale meevaller verdwijnt als je overlijdt vanaf 1 juli", waarschuwt notaris Joni Soutaer, woordvoerster van Notaris.be. "Meer nog, als je dan overlijdt is de kans groot dat het goede doel je erfenis zal verwerpen en dat je familielid of goede vriend toch veel erfbelastingen zal moeten betalen. Je huidige testament zal dan niet langer het beoogde effect sorteren." Wens je dit te vermijden, dan neem jebest contact op met een notaris. Zo kan je met hem bespreken of je een nieuw testament moet opmaken en hoe je je wensen dan best formuleert.Een testament is een hoogstpersoonlijk document. Wat je wenst na te laten en aan wie, kan je in alle discretie met de notaris bespreken. De notaris is gebonden aan het beroepsgeheim en mag daarover alleen spreken met de persoon die een testament opmaakt (de testator), nooit met andere personen. Zolang de testator leeft, mag de notaris ook niet aan anderen meedelen of er een testament is. "Wacht ook niet te lang om je testament te laten checken", meldt notaris Soutaer. "1 juli lijkt misschien veraf. Maar tot dan verstrijken amper nog vijf maanden." Het testament is een belangrijk document. Het is geen overbodige luxe om hier grondig over na te denken nadat je hierover een correct en onafhankelijk advies van een notaris kreeg. Wie een duolegaat in zijn testament heeft opgenomen, wordt niet automatisch verwittigd. Maakte je in je testament gebruik van deze techniek, dan doe je er goed aan om zelf zo spoedig mogelijk een afspraak te beleggen met een notaris.Bron : Fednot