"Naar aanleiding van het emeritaat van Paul De Grauwe had de vorige federale minister van Pensioenen, Vincent Van Quickenborne, het idee gelanceerd om professoren de mogelijkheid te geven na hun 65ste te blijven werken. De universiteiten zouden zelf intern een eigen regeling kunnen uitwerken. Om ons hierop voor te bereiden, hebben wij begin oktober een voorbereidende nota goedgekeurd", aldus Waer.

"In een eerste fase willen we deze mogelijkheid beperken tot verkozen mandaten. Als bij een verkiezing blijkt dat de universitaire gemeenschap wil dat de rector of decaan aanblijft, is dat vanzelfsprekend een serieus argument", aldus Waer. Of de KU Leuven die mogelijkheid zal uitbreiden, hangt onder meer af van de financiële consequenties. "Zal men universiteiten verplichten om na 65 het volledige loon te betalen of enkel het deel bovenop het pensioen?"

Als de regeling ingevoerd wordt, zou Waer in aanmerking komen voor een tweede ambtstermijn als rector. Dat is nu niet het geval omdat hij tijdens een eventuele tweede ambtstermijn de pensioenleeftijd bereikt. Volgend jaar worden er aan de KU Leuven rectorverkiezingen georganiseerd. Waer blijft erbij dat hij zich in geen geval kandidaat zal stellen.

"Naar aanleiding van het emeritaat van Paul De Grauwe had de vorige federale minister van Pensioenen, Vincent Van Quickenborne, het idee gelanceerd om professoren de mogelijkheid te geven na hun 65ste te blijven werken. De universiteiten zouden zelf intern een eigen regeling kunnen uitwerken. Om ons hierop voor te bereiden, hebben wij begin oktober een voorbereidende nota goedgekeurd", aldus Waer. "In een eerste fase willen we deze mogelijkheid beperken tot verkozen mandaten. Als bij een verkiezing blijkt dat de universitaire gemeenschap wil dat de rector of decaan aanblijft, is dat vanzelfsprekend een serieus argument", aldus Waer. Of de KU Leuven die mogelijkheid zal uitbreiden, hangt onder meer af van de financiële consequenties. "Zal men universiteiten verplichten om na 65 het volledige loon te betalen of enkel het deel bovenop het pensioen?" Als de regeling ingevoerd wordt, zou Waer in aanmerking komen voor een tweede ambtstermijn als rector. Dat is nu niet het geval omdat hij tijdens een eventuele tweede ambtstermijn de pensioenleeftijd bereikt. Volgend jaar worden er aan de KU Leuven rectorverkiezingen georganiseerd. Waer blijft erbij dat hij zich in geen geval kandidaat zal stellen.