Ook het aantal werknemers dat vier vijfde of meer aan de slag is, stijgt de laatste jaren gestaag. Die stijgingen gaan ten koste van de jobs die maar een halftijdse tewerkstelling of minder garanderen. Dat blijkt uit een analyse van Acerta.

De afgelopen jaren is er door de krapte op de arbeidsmarkt een duidelijke trend naar meer fulltime jobs en is er almaar minder animo om halftijds of minder aan de slag te gaan. Het percentage werknemers dat voltijds aan de slag is bij een werkgever was nooit zo hoog: 63,7 % van de werknemers met een contract van bepaalde of onbepaalde duur werkt voltijds. Bijna 78 % is minstens vier vijfde aan de slag. Dat is een stijging van zo'n 4 % in vergelijking met vijf jaar geleden.

Het aantal werknemers dat vier vijfde of minder aan de slag is, zakt al jaren aan een stuk. Vooral het aandeel werknemers dat halftijds of minder werkt, is de afgelopen vijf jaar gekelderd: van 14,1 % naar 11,4 %.

Dirk Vanderhoydonck, Director Flexsourcing Acerta: "We zien al enkele jaren een trend waarbij jobs met minder dan 80 % van een voltijdse job steeds minder populair worden. De coronacrisis heeft de groei naar meer voltijdse tewerkstelling wel ietwat afgeremd, maar toch zitten we nu op het hoogste niveau ooit van mensen die voltijds werken. Alles wijst er bovendien op dat de animo er is om in de relance na corona naar een nog hogere tewerkstelling te gaan. De coronacrisis heeft er bovendien mee voor gezorgd dat het aantal contracten met een halftijdse tewerkstelling of minder, sterk is gedaald. Die vormen de flexibele schil van de arbeidsmarkt: als er zich een crisis voordoet sneuvelen die jobs eerst, zij zijn de spreekwoordelijke kanaries in de koolmijn. Trekt de economie terug aan, dan komen eerst de 'kleine' jobs vermoedelijk wel terug, evenals de interims. De volgende stap is dat interims langere contracten worden, waarna er weer meer rechtstreeks tussen werkgevers en werknemers contracten van onbepaalde duur worden gesloten."

Ook het aantal werknemers dat vier vijfde of meer aan de slag is, stijgt de laatste jaren gestaag. Die stijgingen gaan ten koste van de jobs die maar een halftijdse tewerkstelling of minder garanderen. Dat blijkt uit een analyse van Acerta. De afgelopen jaren is er door de krapte op de arbeidsmarkt een duidelijke trend naar meer fulltime jobs en is er almaar minder animo om halftijds of minder aan de slag te gaan. Het percentage werknemers dat voltijds aan de slag is bij een werkgever was nooit zo hoog: 63,7 % van de werknemers met een contract van bepaalde of onbepaalde duur werkt voltijds. Bijna 78 % is minstens vier vijfde aan de slag. Dat is een stijging van zo'n 4 % in vergelijking met vijf jaar geleden.Het aantal werknemers dat vier vijfde of minder aan de slag is, zakt al jaren aan een stuk. Vooral het aandeel werknemers dat halftijds of minder werkt, is de afgelopen vijf jaar gekelderd: van 14,1 % naar 11,4 %. Dirk Vanderhoydonck, Director Flexsourcing Acerta: "We zien al enkele jaren een trend waarbij jobs met minder dan 80 % van een voltijdse job steeds minder populair worden. De coronacrisis heeft de groei naar meer voltijdse tewerkstelling wel ietwat afgeremd, maar toch zitten we nu op het hoogste niveau ooit van mensen die voltijds werken. Alles wijst er bovendien op dat de animo er is om in de relance na corona naar een nog hogere tewerkstelling te gaan. De coronacrisis heeft er bovendien mee voor gezorgd dat het aantal contracten met een halftijdse tewerkstelling of minder, sterk is gedaald. Die vormen de flexibele schil van de arbeidsmarkt: als er zich een crisis voordoet sneuvelen die jobs eerst, zij zijn de spreekwoordelijke kanaries in de koolmijn. Trekt de economie terug aan, dan komen eerst de 'kleine' jobs vermoedelijk wel terug, evenals de interims. De volgende stap is dat interims langere contracten worden, waarna er weer meer rechtstreeks tussen werkgevers en werknemers contracten van onbepaalde duur worden gesloten."