Voorts wil het Raadgevend Comité voor de Pensioensector, dat vanaf november de Federale Adviesraad voor Ouderen wordt, dat de gepensioneerden - die bijdragen tot de welvaartsfinanciering - inspraak krijgen bij de verdeling van de enveloppe bestemd voor de verbetering van de pensioenen.
In functie van de enveloppe voorzien door de minister van Pensioenen, stelt het Comité voor dat vanaf 1 september 2013 de pensioenen voor de werknemers verhoogd worden. Ten tweede wil de organisatie dat het alleenstaandenbedrag van het minimumpensioen verhoogd wordt, alsook het gezinsbedrag. Vervolgens ijvert ze ervoor dat de loongrenzen in aanmerking genomen voor de pensioenberekening, met 1,25 procent verhoogd worden. Ten slotte vraagt het Comité het minimumrecht per loopbaanjaar, evenals het jaarlijkse plafond, eveneens met 1,25 procent te verhogen.
Bij de verhoging van de pensioenen voor 2013 voor de zelfstandigen "moet de voorkeur gegeven worden aan de minimumpensioenen".

Voorts wil het Raadgevend Comité voor de Pensioensector, dat vanaf november de Federale Adviesraad voor Ouderen wordt, dat de gepensioneerden - die bijdragen tot de welvaartsfinanciering - inspraak krijgen bij de verdeling van de enveloppe bestemd voor de verbetering van de pensioenen. In functie van de enveloppe voorzien door de minister van Pensioenen, stelt het Comité voor dat vanaf 1 september 2013 de pensioenen voor de werknemers verhoogd worden. Ten tweede wil de organisatie dat het alleenstaandenbedrag van het minimumpensioen verhoogd wordt, alsook het gezinsbedrag. Vervolgens ijvert ze ervoor dat de loongrenzen in aanmerking genomen voor de pensioenberekening, met 1,25 procent verhoogd worden. Ten slotte vraagt het Comité het minimumrecht per loopbaanjaar, evenals het jaarlijkse plafond, eveneens met 1,25 procent te verhogen. Bij de verhoging van de pensioenen voor 2013 voor de zelfstandigen "moet de voorkeur gegeven worden aan de minimumpensioenen".