1 Bij een verkoop op afstand hoef ik niet meteen iets te betalen en ik heb 7 dagen bedenktijd - FOUT

Op 12 mei is de nieuwe wet op de handelspraktijken in werking getreden. Sindsdien hebt u 14 kalenderdagen bedenktijd (voordien waren er dat 7) om terug te komen op een aankoop via het internet of bij een postorderbedrijf (bijv. La Redoute, 3 Suisses...). Maar die aankopen op afstand moet u nu wel vooraf betalen - tijdens de bedenktijd. Nadien kunt u uw geld eventueel terugeisen.

LET OP!Bij verkoop van goederen buiten de firma (op beurzen, salons, aan huis en op homeparty's) blijft de bedenktijd 7 werkdagen.

Meer info en de volledige tekst van de nieuwe wet vindt u op www.economie.fgov.be (klik op Handelspraktijken en Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming). Of telefonisch (en gratis) via het callcenter: tel. 0800 120 33.

2 De soldenperiodes zijn verkort - FOUT

De soldenperiodes lopen nog altijd van 3 tot 31 januari en van 1 tot 31 juli (of een dag eerder wanneer 3 januari of 1 juli op een zondag valt). De nieuwe wet van 6 april 2010 heeft wel de duur van de sperperiodes veranderd. Dit zijn de periodes voorafgaand aan de soldenperiode, waarin geen prijsverminderingen mogen aangekondigd worden. Vroeger begonnen die op 15 november en 15 mei, nu pas op 6 december en 6 juni.

Meer info over de nieuwe wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming - onder meer dat er enkel nog een sperperiode geldt voor kleding, lederwaren en schoenen - leest u op www.economie.fgov.be (klik op Handelspraktijken en Verkoop op afstand). Telefonische informatie krijgt u (gratis) via tel. 0800 120 33.

3 De broek die ik gekocht heb is verkleurd na de eerste wasbeurt maar dat is niet erg. De wettelijke garantie geldt toch, ook al kocht ik de broek tijdens de solden - JUIST

De wettelijke garantietermijn bedraagt 2 jaar. De bescherming van deze wet dekt de conformiteitsgebreken van goederen die een professioneel aan een consument verkoopt. Het speelt hierbij inderdaad geen rol of u het kledingsstuk tijdens de soldenperiode koopt of niet. Treedt er een gebrek op binnen de eerste 6 maanden na uw aankoop, dan wordt verondersteld dat dit al bestond op het moment van de levering. Kunt u het kledingstuk niet meer omruilen (in de soldenperiode is er immers weinig voorraad meer), dan kunt u vragen dat de betaalde prijs wordt terugbetaald.

Meer info krijgt u telefonisch via tel. 0800 120 33 (gratis) of op de website www.economie.fgov.be (klik op Geschillen en klachten). Daar kunt u ook de brochure Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen downloaden. Daarvoor klikt u op Publicaties.

4 Ik sta op het punt een tweedehandswagen te kopen maar ik twijfel. De wagen werd immers ingeschreven in juli 2003 en toch staat de kilometerteller maar op 27 500 km. Hier is zeker vals gespeeld! - FOUT

Wanneer u een tweedehandswagen koopt, is de verkoper - particulier of professioneel - verplicht u een Car-Pass te overhandigen. Dit document toont de kilometerhistoriek van de wagen, is 2 maanden geldig en kost ? 6,35 (btw inbegrepen - prijs op 1 januari 2010). Hoe meer kilometerstanden zijn aangeduid, hoe beter u zich een idee kunt vormen van het verleden van de wagen. Merkt u plots een stilstand in het aantal kilometers, dan kan dit erop wijzen dat er geknoeid werd met de teller. Kan de verkoper geen Car-Pass voorleggen, dan is de koop ongeldig en kunt u uw geld zonder meer terugeisen.

Meer info bij Car-Pass vzw, Woluwedal 46/2, 1200 Brussel, tel. 02 773 50 56, www.car-pass.be

5 Mijn dochter heeft een mp3-speler gekocht via het internet. Ik kan de verkoop laten annuleren omdat ze nog te jong is - JUIST EN FOUT

Het antwoord hangt af van de leeftijd van uw dochter en de waarde van de mp3-speler. Is ze jonger dan 12, dan kunt u de aankoop zonder meer annuleren. Is ze ouder dan 18 jaar, dan kunt u de aankoop niet meer ongedaan maken. Vanaf dan is uw dochter meerderjarig en besteedt zij haar geld hoe zij dat wil. Is ze tussen deze twee leeftijden -bijvoorbeeld 15 jaar - dan wordt er ook gekeken naar de waarde van het aangekochte voorwerp. De aankoop mag niet tegen het belang van het kind ingaan en moet bovendien in verhouding staan tot haar inkomsten. Kostte de mp3-speler bijvoorbeeld euro 350, dan kunt u er redelijkerwijze van uitgaan dat u de aankoop kunt annuleren, kostte hij echter maar euro20 dan zal dit allicht minder eenvoudig zijn. Een 15-jarige wordt verondersteld zulke uitgave te kunnen doen van zijn eigen zakgeld. Neem hoe dan ook contact op met de verkoper.

Meer info vindt u op www.oivo.be (klik bij Voorkeurthema's op Jongeren en Consumenten) of telefonisch via tel. 02 547 06 11.

6 Dienstencheques zijn nu langer geldig - JUIST

Sinds 1 september 2009 hebben dienstencheques een langere geldingsduur, nl. tot het einde van de 8ste maand die volgt op de maand van uitgifte. Wilt u uw cheques inruilen, dan moet u dit altijd doen binnen de geldigheidsperiode.

LET OP! In 2010 is het aantal cheques dat u fiscaal kunt inbrengen gedaald van 750 tot 500 per persoon en per jaar. Dit geldt echter niet voor gehandicapte personen, families met een gehandicapt kind, eenoudergezinnen met een kind ten laste en een beperkt inkomen, of personen die een IGO genieten (inkomensgarantie voor ouderen). Deze personen behouden het recht op fiscale aftrek voor 2000 dienstencheques per jaar.

Meer info krijgt u via tel. 02 547 54 95 of via het internet: www.dienstencheques-rva.be

7 Kopen op het internet is gevaarlijk - FOUT

Uiteraard moet u enige voorzichtigheid aan de dag leggen. Tik bijvoorbeeld nooit zomaar het nummer van uw bankkaart in. Maar als u uw aankopen met uw kredietkaart wilt betalen, kunt u altijd informeren naar de veiligheidsmaatregelen die de verkoper heeft genomen om te vermijden dat uw kaart frauduleus zou worden gebruikt.

Meer info voor wie nog nooit iets gekocht heeft via het internet vindt u bij de FOD Economie. Die heeft een website ontworpen waarop u in alle veiligheid kunt oefenen: www.infoshopping.be , "een didactische website over goede praktijken in e-commerce". U vindt er alle stappen van een online aankoop, waarbij telkens wordt uiteengezet wat uw rechten en plichten zijn. Met telefonische vragen kunt u terecht bij tel. 0800 120 33.

1 Bij een verkoop op afstand hoef ik niet meteen iets te betalen en ik heb 7 dagen bedenktijd - FOUTOp 12 mei is de nieuwe wet op de handelspraktijken in werking getreden. Sindsdien hebt u 14 kalenderdagen bedenktijd (voordien waren er dat 7) om terug te komen op een aankoop via het internet of bij een postorderbedrijf (bijv. La Redoute, 3 Suisses...). Maar die aankopen op afstand moet u nu wel vooraf betalen - tijdens de bedenktijd. Nadien kunt u uw geld eventueel terugeisen. LET OP!Bij verkoop van goederen buiten de firma (op beurzen, salons, aan huis en op homeparty's) blijft de bedenktijd 7 werkdagen. Meer info en de volledige tekst van de nieuwe wet vindt u op www.economie.fgov.be (klik op Handelspraktijken en Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming). Of telefonisch (en gratis) via het callcenter: tel. 0800 120 33. 2 De soldenperiodes zijn verkort - FOUT De soldenperiodes lopen nog altijd van 3 tot 31 januari en van 1 tot 31 juli (of een dag eerder wanneer 3 januari of 1 juli op een zondag valt). De nieuwe wet van 6 april 2010 heeft wel de duur van de sperperiodes veranderd. Dit zijn de periodes voorafgaand aan de soldenperiode, waarin geen prijsverminderingen mogen aangekondigd worden. Vroeger begonnen die op 15 november en 15 mei, nu pas op 6 december en 6 juni. Meer info over de nieuwe wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming - onder meer dat er enkel nog een sperperiode geldt voor kleding, lederwaren en schoenen - leest u op www.economie.fgov.be (klik op Handelspraktijken en Verkoop op afstand). Telefonische informatie krijgt u (gratis) via tel. 0800 120 33. 3 De broek die ik gekocht heb is verkleurd na de eerste wasbeurt maar dat is niet erg. De wettelijke garantie geldt toch, ook al kocht ik de broek tijdens de solden - JUISTDe wettelijke garantietermijn bedraagt 2 jaar. De bescherming van deze wet dekt de conformiteitsgebreken van goederen die een professioneel aan een consument verkoopt. Het speelt hierbij inderdaad geen rol of u het kledingsstuk tijdens de soldenperiode koopt of niet. Treedt er een gebrek op binnen de eerste 6 maanden na uw aankoop, dan wordt verondersteld dat dit al bestond op het moment van de levering. Kunt u het kledingstuk niet meer omruilen (in de soldenperiode is er immers weinig voorraad meer), dan kunt u vragen dat de betaalde prijs wordt terugbetaald. Meer info krijgt u telefonisch via tel. 0800 120 33 (gratis) of op de website www.economie.fgov.be (klik op Geschillen en klachten). Daar kunt u ook de brochure Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen downloaden. Daarvoor klikt u op Publicaties. 4 Ik sta op het punt een tweedehandswagen te kopen maar ik twijfel. De wagen werd immers ingeschreven in juli 2003 en toch staat de kilometerteller maar op 27 500 km. Hier is zeker vals gespeeld! - FOUT Wanneer u een tweedehandswagen koopt, is de verkoper - particulier of professioneel - verplicht u een Car-Pass te overhandigen. Dit document toont de kilometerhistoriek van de wagen, is 2 maanden geldig en kost ? 6,35 (btw inbegrepen - prijs op 1 januari 2010). Hoe meer kilometerstanden zijn aangeduid, hoe beter u zich een idee kunt vormen van het verleden van de wagen. Merkt u plots een stilstand in het aantal kilometers, dan kan dit erop wijzen dat er geknoeid werd met de teller. Kan de verkoper geen Car-Pass voorleggen, dan is de koop ongeldig en kunt u uw geld zonder meer terugeisen. Meer info bij Car-Pass vzw, Woluwedal 46/2, 1200 Brussel, tel. 02 773 50 56, www.car-pass.be 5 Mijn dochter heeft een mp3-speler gekocht via het internet. Ik kan de verkoop laten annuleren omdat ze nog te jong is - JUIST EN FOUTHet antwoord hangt af van de leeftijd van uw dochter en de waarde van de mp3-speler. Is ze jonger dan 12, dan kunt u de aankoop zonder meer annuleren. Is ze ouder dan 18 jaar, dan kunt u de aankoop niet meer ongedaan maken. Vanaf dan is uw dochter meerderjarig en besteedt zij haar geld hoe zij dat wil. Is ze tussen deze twee leeftijden -bijvoorbeeld 15 jaar - dan wordt er ook gekeken naar de waarde van het aangekochte voorwerp. De aankoop mag niet tegen het belang van het kind ingaan en moet bovendien in verhouding staan tot haar inkomsten. Kostte de mp3-speler bijvoorbeeld euro 350, dan kunt u er redelijkerwijze van uitgaan dat u de aankoop kunt annuleren, kostte hij echter maar euro20 dan zal dit allicht minder eenvoudig zijn. Een 15-jarige wordt verondersteld zulke uitgave te kunnen doen van zijn eigen zakgeld. Neem hoe dan ook contact op met de verkoper. Meer info vindt u op www.oivo.be (klik bij Voorkeurthema's op Jongeren en Consumenten) of telefonisch via tel. 02 547 06 11. 6 Dienstencheques zijn nu langer geldig - JUISTSinds 1 september 2009 hebben dienstencheques een langere geldingsduur, nl. tot het einde van de 8ste maand die volgt op de maand van uitgifte. Wilt u uw cheques inruilen, dan moet u dit altijd doen binnen de geldigheidsperiode. LET OP! In 2010 is het aantal cheques dat u fiscaal kunt inbrengen gedaald van 750 tot 500 per persoon en per jaar. Dit geldt echter niet voor gehandicapte personen, families met een gehandicapt kind, eenoudergezinnen met een kind ten laste en een beperkt inkomen, of personen die een IGO genieten (inkomensgarantie voor ouderen). Deze personen behouden het recht op fiscale aftrek voor 2000 dienstencheques per jaar. Meer info krijgt u via tel. 02 547 54 95 of via het internet: www.dienstencheques-rva.be 7 Kopen op het internet is gevaarlijk - FOUTUiteraard moet u enige voorzichtigheid aan de dag leggen. Tik bijvoorbeeld nooit zomaar het nummer van uw bankkaart in. Maar als u uw aankopen met uw kredietkaart wilt betalen, kunt u altijd informeren naar de veiligheidsmaatregelen die de verkoper heeft genomen om te vermijden dat uw kaart frauduleus zou worden gebruikt. Meer info voor wie nog nooit iets gekocht heeft via het internet vindt u bij de FOD Economie. Die heeft een website ontworpen waarop u in alle veiligheid kunt oefenen: www.infoshopping.be , "een didactische website over goede praktijken in e-commerce". U vindt er alle stappen van een online aankoop, waarbij telkens wordt uiteengezet wat uw rechten en plichten zijn. Met telefonische vragen kunt u terecht bij tel. 0800 120 33.