Het kernkabinet van de federale regering heeft maandag de laatste hand gelegd aan een koopkrachtpremie. Deze premie zal vergelijkbaar zijn met de "coronapremie" die binnen het sociaal overleg 2022 mogelijk werd gemaakt. Dit moet bedrijven die de afgelopen maanden goed hebben gepresteerd, de mogelijkheid geven de inspanningen van hun werknemers te belonen, in een uitzonderlijke economische context als gevolg van de oorlog in Oekraïne en het effect van deze oorlog op de energieprijzen.

Tot 750 euro netto

Deze koopkrachtpremie bedraagt maximaal 500 euro voor bedrijven die goede resultaten hebben geboekt. Ze kan tot 750 euro oplopen voor bedrijven die een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald en zal in 2023 (eenmalig) worden uitbetaald in alle bedrijven en sectoren waar werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers een akkoord hebben bereikt over de invoering ervan. De premie is vrijgesteld van belasting voor de werknemer en 100% aftrekbaar voor de onderneming.

"Om het concurrentievermogen van onze bedrijven overeind te houden, is de loonnorm vastgesteld op 0% voor 2023 en 2024. Maar tegelijkertijd is het logisch dat de regering bedrijven de kans geeft om het werk van alle medewerkers die hebben bijgedragen aan hun uitstekende resultaten, te erkennen. Dat maken we mogelijk met een voordelige premie voor de werkgevers en de werknemers", aldus premier Alexander De Croo, die onderstreept dat "deze premie er komt op een moment dat de koopkracht van heel wat mensen onder druk staat."

Welvaartsenveloppe

Voor de mensen met de laagste lonen, pensioenen en uitkeringen heeft de regering ook overeenstemming bereikt over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Zoals gepland zal deze voor 100% worden verdeeld, voor een totaalbedrag van iets meer dan een miljard, ook bestemd voor actieve werknemers.

Het kernkabinet van de federale regering heeft maandag de laatste hand gelegd aan een koopkrachtpremie. Deze premie zal vergelijkbaar zijn met de "coronapremie" die binnen het sociaal overleg 2022 mogelijk werd gemaakt. Dit moet bedrijven die de afgelopen maanden goed hebben gepresteerd, de mogelijkheid geven de inspanningen van hun werknemers te belonen, in een uitzonderlijke economische context als gevolg van de oorlog in Oekraïne en het effect van deze oorlog op de energieprijzen. Deze koopkrachtpremie bedraagt maximaal 500 euro voor bedrijven die goede resultaten hebben geboekt. Ze kan tot 750 euro oplopen voor bedrijven die een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald en zal in 2023 (eenmalig) worden uitbetaald in alle bedrijven en sectoren waar werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers een akkoord hebben bereikt over de invoering ervan. De premie is vrijgesteld van belasting voor de werknemer en 100% aftrekbaar voor de onderneming."Om het concurrentievermogen van onze bedrijven overeind te houden, is de loonnorm vastgesteld op 0% voor 2023 en 2024. Maar tegelijkertijd is het logisch dat de regering bedrijven de kans geeft om het werk van alle medewerkers die hebben bijgedragen aan hun uitstekende resultaten, te erkennen. Dat maken we mogelijk met een voordelige premie voor de werkgevers en de werknemers", aldus premier Alexander De Croo, die onderstreept dat "deze premie er komt op een moment dat de koopkracht van heel wat mensen onder druk staat."Voor de mensen met de laagste lonen, pensioenen en uitkeringen heeft de regering ook overeenstemming bereikt over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Zoals gepland zal deze voor 100% worden verdeeld, voor een totaalbedrag van iets meer dan een miljard, ook bestemd voor actieve werknemers.