In 2012 ontving de RVP 546 klachten over de dienstverlening, tegenover 270 het jaar voordien. Zo blijkt uit cijfermateriaal dat Siegfried Bracke verkreeg van minister van Pensioenen Alexander De Croo. Het aantal gegronde klachten is met 163 pct toegenomen.

De andere grote pensioendienst, de PDOS (Pensioendienst voor de overheid), beschikt niet over een klachtenbehandelingssysteem. Daar zijn dan ook geen cijfers over klachten.

Bracke meent dat de stijging van het aantal klachten over de RVP te maken heeft met toegenomen rechtsonzekerheid, die op haar beurt een gevolg is van de toegenomen complexiteit. Begin 2012 werd de nieuwe pensioenreglementering van de regering Di Rupo van kracht. De grootste wijzigingen hadden betrekking op een verhoging van de minimumleeftijd en de loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen, de berekening van gelijkgestelde periodes en de afschaffing van de bijzondere pensioenstelsels.

Nuanceren

"Het is logisch dat belangrijke wijzigingen aan de pensioenen zorgen voor extra vragen bij de mensen." Zo reageert minister van Pensioenen Alexander De Croo. De Croo nuanceert tegelijkertijd: "Het gaat om minder dan 0,03 procent van de gevallen." De minister wijst er in een persbericht op dat er het voorbije jaar heel wat pensioenhervormingen zijn doorgevoerd. Zo werd de leeftijd voor vervroegd pensioen opgetrokken en zijn de gelijkgestelde periodes verstrengd waardoor mensen die werken, meer pensioenrechten opbouwen dan mensen die niet werken.

"Die hervormingen zijn noodzakelijk om het wettelijk pensioenstelsel te verstevigen en voor te bereiden op de vergrijzing", aldus De

Croo. Hij voegt toe dat het "ook logisch is dat belangrijke wijzigingen voor extra vragen zorgen bij de mensen". De minister benadrukt dat elke vraag ernstig word genomen. "Tegelijk moet je de zaken in perspectief durven plaatsen. De pensioendiensten betalen elke maand meer dan 1,9 miljoen pensioenen uit. Dat wil

zeggen dat dit gaat om minder dan 0,03 procent van de gevallen."

In 2012 ontving de RVP 546 klachten over de dienstverlening, tegenover 270 het jaar voordien. Zo blijkt uit cijfermateriaal dat Siegfried Bracke verkreeg van minister van Pensioenen Alexander De Croo. Het aantal gegronde klachten is met 163 pct toegenomen. De andere grote pensioendienst, de PDOS (Pensioendienst voor de overheid), beschikt niet over een klachtenbehandelingssysteem. Daar zijn dan ook geen cijfers over klachten. Bracke meent dat de stijging van het aantal klachten over de RVP te maken heeft met toegenomen rechtsonzekerheid, die op haar beurt een gevolg is van de toegenomen complexiteit. Begin 2012 werd de nieuwe pensioenreglementering van de regering Di Rupo van kracht. De grootste wijzigingen hadden betrekking op een verhoging van de minimumleeftijd en de loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen, de berekening van gelijkgestelde periodes en de afschaffing van de bijzondere pensioenstelsels."Het is logisch dat belangrijke wijzigingen aan de pensioenen zorgen voor extra vragen bij de mensen." Zo reageert minister van Pensioenen Alexander De Croo. De Croo nuanceert tegelijkertijd: "Het gaat om minder dan 0,03 procent van de gevallen." De minister wijst er in een persbericht op dat er het voorbije jaar heel wat pensioenhervormingen zijn doorgevoerd. Zo werd de leeftijd voor vervroegd pensioen opgetrokken en zijn de gelijkgestelde periodes verstrengd waardoor mensen die werken, meer pensioenrechten opbouwen dan mensen die niet werken. "Die hervormingen zijn noodzakelijk om het wettelijk pensioenstelsel te verstevigen en voor te bereiden op de vergrijzing", aldus DeCroo. Hij voegt toe dat het "ook logisch is dat belangrijke wijzigingen voor extra vragen zorgen bij de mensen". De minister benadrukt dat elke vraag ernstig word genomen. "Tegelijk moet je de zaken in perspectief durven plaatsen. De pensioendiensten betalen elke maand meer dan 1,9 miljoen pensioenen uit. Dat wilzeggen dat dit gaat om minder dan 0,03 procent van de gevallen."