De premies die uw werkgever stort in het kader van uw groepsverzekering (of individuele pensioentoezegging-IPT) zijn voor hem beroepskosten die hij fiscaal kan aftrekken tot een zeker plafond. Als werknemer (of bedrijfsleider) kunt u de premies die u zelf stort fiscaal in mindering brengen van uw belastbaar inkomen. Let wel, sinds 1 januari 2012 wordt de belastingvermindering voor de gestorte premies (net als voor pensioensparen) afgetopt op 30 % voor iedereen.In ruil voor deze fiscale voordelen, wordt het kapitaal dat u opbouwt in één keer belast, op het einde van uw contract. Maar aan welk tarief?

Welk tarief?

Op het einde van uw contract of op het moment dat u met pensioen gaat wordt het kapitaal van uw groepsverzekering belast aan 16,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) op het deel opgebouwd uit werkgeversbijdragen en 10% op het deel opgebouwd uit uw eigen bijdragen (als u die stortte ten minste - veelal is er een verdeling van 2/3 voor de werkgever en 1/3 voor de werknemer). Grofweg gesteld houdt u netto zo'n 80% over van uw gespaarde kapitaal. De belasting gebeurt op het kapitaal plus de intresten, niet op de eventuele winstdeelname.

Stimulans Al geruime tijd wordt het toepasselijke tarief van 16,5 % op de werkgeversbijdragen verlaagd tot 10 % op voorwaarde dat het kapitaal van de groepsverzekering pas uitgekeerd wordt op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar en dat de belastingplichtige effectief actief blijft tot die leeftijd.

'Werken' is niet noodzakelijk voltijds werken. Ook deeltijds werken wordt aanvaard en er zijn nog andere periodes die gelijkgesteld worden met 'werken' (tijdskrediet, werkloosheid,...). Wie zelfstandige is, wordt geacht "effectief actief" gebleven te zijn als hij tijdens de periode van drie jaar voor de wettelijke pensioenleeftijd zonder onderbreking aangesloten was bij een sociaal verzekeringsfonds én sociale bijdragen in hoofdberoep betaald heeft. Het speelt hierbij geen rol hoeveel u precies in de laatste jaren van uw loopbaan hebt verdiend. Concreet betekent dit dat als u uw activiteiten afbouwde en bijvoorbeeld nog slechts de minimumbijdragen betaalde, u dus 'effectief actief' gebleven bent.

Vanaf 1 juli 2013zal uw groepsverzekering zwaarder belast worden. Ten minste als u het kapitaal opneemt op 60 of 61 jaar. Dit is nog steeds mogelijk voor sommige contracten.Dan zal het respectievelijk belast worden aan 20% en 18% in plaats van aan 16,5%.

Onzorgvuldige wetgeving leidt tot onduidelijkheid

Na de wetswijziging was het onduidelijk welk tarief van toepassing is wanneer iemand vanaf 1 juli 2013 een aanvullend pensioen uitgekeerd krijgt op 60- of 61-jarige leeftijd naar aanleiding van zijn wettelijke pensionering.

Op grond van de leeftijd zou dat, in toepassing van de nieuwe wettelijke bepalingen, 20 % (op 60 jaar) of 18 % (op 61 jaar) moeten zijn, maar uit een oude wetsbepaling blijkt dat het slechts 16,5 % is wanneer de vervroegde uitkering gebeurt naar aanleiding van een effectieve pensionering.

De minister bracht duidelijkheid

De minister van pensioenen werd gevraagd om opheldering, en die heeft hij ook gegeven. Hij stelde dat de nieuwe belastingtarieven (van 20 en 18 %) enkel van toepassing zijn in geval een betrokken persoon zijn aanvullend pensioenkapitaal ontvangt zonder tegelijkertijd zijn wettelijk pensioen op te nemen. De pensionering blijft met andere woorden een 'gunstig moment' : als u uw wettelijk pensioen opneemt op 60 of 61 jaar (voor zover u uiteraard aan de voorwaarden van het vervroegd pensioen voldoet) en tegelijkertijd uw aanvullend pensioenkapitaal ontvangt, blijft het belastingtarief 16,5 %.

Een goede raad

Valt 1 juli 2013 in de periode dat u 60 of 61 jaar bent, en u wenst uw groepsverzekering op te nemen zonder effectief met pensioen te gaan, dan kunt u zich beter haasten en dit doen vóór 1 juli 2013. Informeer u bij de verzekeraar over de bijkomende kosten die verbonden zijn aan een vervroegde opname.

De premies die uw werkgever stort in het kader van uw groepsverzekering (of individuele pensioentoezegging-IPT) zijn voor hem beroepskosten die hij fiscaal kan aftrekken tot een zeker plafond. Als werknemer (of bedrijfsleider) kunt u de premies die u zelf stort fiscaal in mindering brengen van uw belastbaar inkomen. Let wel, sinds 1 januari 2012 wordt de belastingvermindering voor de gestorte premies (net als voor pensioensparen) afgetopt op 30 % voor iedereen.In ruil voor deze fiscale voordelen, wordt het kapitaal dat u opbouwt in één keer belast, op het einde van uw contract. Maar aan welk tarief?Op het einde van uw contract of op het moment dat u met pensioen gaat wordt het kapitaal van uw groepsverzekering belast aan 16,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) op het deel opgebouwd uit werkgeversbijdragen en 10% op het deel opgebouwd uit uw eigen bijdragen (als u die stortte ten minste - veelal is er een verdeling van 2/3 voor de werkgever en 1/3 voor de werknemer). Grofweg gesteld houdt u netto zo'n 80% over van uw gespaarde kapitaal. De belasting gebeurt op het kapitaal plus de intresten, niet op de eventuele winstdeelname. Stimulans Al geruime tijd wordt het toepasselijke tarief van 16,5 % op de werkgeversbijdragen verlaagd tot 10 % op voorwaarde dat het kapitaal van de groepsverzekering pas uitgekeerd wordt op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar en dat de belastingplichtige effectief actief blijft tot die leeftijd.'Werken' is niet noodzakelijk voltijds werken. Ook deeltijds werken wordt aanvaard en er zijn nog andere periodes die gelijkgesteld worden met 'werken' (tijdskrediet, werkloosheid,...). Wie zelfstandige is, wordt geacht "effectief actief" gebleven te zijn als hij tijdens de periode van drie jaar voor de wettelijke pensioenleeftijd zonder onderbreking aangesloten was bij een sociaal verzekeringsfonds én sociale bijdragen in hoofdberoep betaald heeft. Het speelt hierbij geen rol hoeveel u precies in de laatste jaren van uw loopbaan hebt verdiend. Concreet betekent dit dat als u uw activiteiten afbouwde en bijvoorbeeld nog slechts de minimumbijdragen betaalde, u dus 'effectief actief' gebleven bent.Vanaf 1 juli 2013zal uw groepsverzekering zwaarder belast worden. Ten minste als u het kapitaal opneemt op 60 of 61 jaar. Dit is nog steeds mogelijk voor sommige contracten.Dan zal het respectievelijk belast worden aan 20% en 18% in plaats van aan 16,5%. Na de wetswijziging was het onduidelijk welk tarief van toepassing is wanneer iemand vanaf 1 juli 2013 een aanvullend pensioen uitgekeerd krijgt op 60- of 61-jarige leeftijd naar aanleiding van zijn wettelijke pensionering.Op grond van de leeftijd zou dat, in toepassing van de nieuwe wettelijke bepalingen, 20 % (op 60 jaar) of 18 % (op 61 jaar) moeten zijn, maar uit een oude wetsbepaling blijkt dat het slechts 16,5 % is wanneer de vervroegde uitkering gebeurt naar aanleiding van een effectieve pensionering.De minister van pensioenen werd gevraagd om opheldering, en die heeft hij ook gegeven. Hij stelde dat de nieuwe belastingtarieven (van 20 en 18 %) enkel van toepassing zijn in geval een betrokken persoon zijn aanvullend pensioenkapitaal ontvangt zonder tegelijkertijd zijn wettelijk pensioen op te nemen. De pensionering blijft met andere woorden een 'gunstig moment' : als u uw wettelijk pensioen opneemt op 60 of 61 jaar (voor zover u uiteraard aan de voorwaarden van het vervroegd pensioen voldoet) en tegelijkertijd uw aanvullend pensioenkapitaal ontvangt, blijft het belastingtarief 16,5 %.Valt 1 juli 2013 in de periode dat u 60 of 61 jaar bent, en u wenst uw groepsverzekering op te nemen zonder effectief met pensioen te gaan, dan kunt u zich beter haasten en dit doen vóór 1 juli 2013. Informeer u bij de verzekeraar over de bijkomende kosten die verbonden zijn aan een vervroegde opname.