Inderdaad, de nieuwe echtscheidingswet - van toepassing sinds 1 september 2007 - bepaalt dat de alimentatie niet langer mag uitbetaald worden dan het aantal maanden/ jaren dat het huwelijk geduurd heeft. Dit geldt ook voor 'oude' alimentaties. Men begint dan te tellen vanaf 1 september 2007. In het geval van uw man stopt de alimentatie aan zijn ex-echtgenote dan ten laatste op 31 augustus 2011 (na 4 jaar).

Intussen kan hij een beroep doen op artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek om een herziening of zelfs afschaffing van het onderhoudsgeld aan zijn ex-echtgenote te vragen omdat zijn financiële omstandigheden - onafhankelijk van zijn wil - gewijzigd zijn. Dit kan retroactief maar het is niet mogelijk bij een echtscheiding met onderlinge toestemming, tenzij in de akte anders is bepaald.

Inderdaad, de nieuwe echtscheidingswet - van toepassing sinds 1 september 2007 - bepaalt dat de alimentatie niet langer mag uitbetaald worden dan het aantal maanden/ jaren dat het huwelijk geduurd heeft. Dit geldt ook voor 'oude' alimentaties. Men begint dan te tellen vanaf 1 september 2007. In het geval van uw man stopt de alimentatie aan zijn ex-echtgenote dan ten laatste op 31 augustus 2011 (na 4 jaar). Intussen kan hij een beroep doen op artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek om een herziening of zelfs afschaffing van het onderhoudsgeld aan zijn ex-echtgenote te vragen omdat zijn financiële omstandigheden - onafhankelijk van zijn wil - gewijzigd zijn. Dit kan retroactief maar het is niet mogelijk bij een echtscheiding met onderlinge toestemming, tenzij in de akte anders is bepaald.