"Ik heb van mijn vader verschillende kleine stukjes grond geërfd, die de notaris samen gewaardeerd heeft op ? 170.000. Op dit bedrag heb ik successierechten betaald. Maar doordat ze slecht onderhouden zijn en niet in een zone liggen waar er gebouwd mag worden, hebben ze nog niet de helft opgebracht. Kan ik een deel van de betaalde successierechten terugeisen als ik aantoon welke prijs ik werkelijk heb ontvangen?"

Antwoord van de advocate

De waardering door de notaris lag duidelijk hoger dan de werkelijke waarde van de gronden die je geërfd hebt, zeker omdat het geen bouwgrond betreft. In principe kan je geen teveel betaalde successierechten terugvorderen op basis van het feit dat de werkelijke verkoopprijs lager ligt dan de geschatte waarde. Omgekeerd, wanneer je de gronden duurder had kunnen verkopen had je wél een bijkomende aangifte moeten doen (op risico van een boete).

Je had deze situatie kunnen vermijden door vooraf de belastingontvanger de toelating te vragen tot een voorafgaande expertise.

Wat je nog zou kunnen proberen, is eventueel aanvoeren dat de notaris een professionele fout gemaakt heeft door de gronden te hoog te waarderen. Laat je daarin wel bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

"Ik heb van mijn vader verschillende kleine stukjes grond geërfd, die de notaris samen gewaardeerd heeft op ? 170.000. Op dit bedrag heb ik successierechten betaald. Maar doordat ze slecht onderhouden zijn en niet in een zone liggen waar er gebouwd mag worden, hebben ze nog niet de helft opgebracht. Kan ik een deel van de betaalde successierechten terugeisen als ik aantoon welke prijs ik werkelijk heb ontvangen?"De waardering door de notaris lag duidelijk hoger dan de werkelijke waarde van de gronden die je geërfd hebt, zeker omdat het geen bouwgrond betreft. In principe kan je geen teveel betaalde successierechten terugvorderen op basis van het feit dat de werkelijke verkoopprijs lager ligt dan de geschatte waarde. Omgekeerd, wanneer je de gronden duurder had kunnen verkopen had je wél een bijkomende aangifte moeten doen (op risico van een boete).Je had deze situatie kunnen vermijden door vooraf de belastingontvanger de toelating te vragen tot een voorafgaande expertise.Wat je nog zou kunnen proberen, is eventueel aanvoeren dat de notaris een professionele fout gemaakt heeft door de gronden te hoog te waarderen. Laat je daarin wel bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.