In de regel is het zo dat u niet onbeperkt goederen aan iemand kunt nalaten, met de verplichting dat deze persoon ze 'bewaart', zodat ze na zijn overlijden naar een andere persoon kunnen overgaan. Eén van de uitzonderingen op die regel is het werken met een zogenaamde restlegaat. Dit is een testamentaire beschikking waarbij degene die het testament maakt (een deel van) zijn goederen overmaakt aan een eerste begunstigde en met-een al een tweede begunstigde aanduidt voor het geval de eerste begunstigde overlijdt. Zulke beschikking is echter slechts geldig onder bepaalde voorwaarden.

Heel belangrijk is dat er op de eerste begiftigde geen bewaringsplicht mag rusten. Uw vriend moet dus vrij zijn om de goederen te verkopen, het restlegaat mag enkel slaan op wat van de goederen overblijft. Het kan bovendien enkel slaan op het beschikbare deel van de nalatenschap. Vermits u één kind hebt, moet minstens de helft van uw nalatenschap naar uw zoon gaan. Met de andere helft doet u wat u wilt. De dubbele beschikking moet ook duidelijk en uitdrukkelijk worden geformuleerd. Het is van groot belang dat zo'n testament correct is opgesteld, zoniet zal het ongeldig zijn. U laat het dus het best opmaken door een notaris!

In de regel is het zo dat u niet onbeperkt goederen aan iemand kunt nalaten, met de verplichting dat deze persoon ze 'bewaart', zodat ze na zijn overlijden naar een andere persoon kunnen overgaan. Eén van de uitzonderingen op die regel is het werken met een zogenaamde restlegaat. Dit is een testamentaire beschikking waarbij degene die het testament maakt (een deel van) zijn goederen overmaakt aan een eerste begunstigde en met-een al een tweede begunstigde aanduidt voor het geval de eerste begunstigde overlijdt. Zulke beschikking is echter slechts geldig onder bepaalde voorwaarden. Heel belangrijk is dat er op de eerste begiftigde geen bewaringsplicht mag rusten. Uw vriend moet dus vrij zijn om de goederen te verkopen, het restlegaat mag enkel slaan op wat van de goederen overblijft. Het kan bovendien enkel slaan op het beschikbare deel van de nalatenschap. Vermits u één kind hebt, moet minstens de helft van uw nalatenschap naar uw zoon gaan. Met de andere helft doet u wat u wilt. De dubbele beschikking moet ook duidelijk en uitdrukkelijk worden geformuleerd. Het is van groot belang dat zo'n testament correct is opgesteld, zoniet zal het ongeldig zijn. U laat het dus het best opmaken door een notaris!