De versoepeling van de pensioenmalus staat ingeschreven in het wetsontwerp diverse bepalingen waarvoor de commissie het licht op groen zette. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat zelfstandigen die op 63 of 64 jaar met vervroegd pensioen gaan daarvoor niet meer financieel worden bestraft. Zij die voor hun 63ste willen stoppen, kunnen de malus omzeilen indien ze een carrière van minstens 41 jaar kunnen voorleggen.

Momenteel is het zo dat zelfstandigen die voor hun 65ste stoppen met werken een deel van hun pensioen verliezen. Wie bijvoorbeeld op zijn 60ste vervroegd met pensioen gaat, verliest ruim een kwart van zijn pensioen.

De aanpassingen komen er in functie van het progressief optrekken van de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen (62 jaar vanaf 2016). Zo geldt vanaf 2013 een tarief van 25 procent voor wie stopt tussen 60 en 60,5 jaar. Wie een half jaartje wacht, verliest 21,5 procent. Vanaf 2015 daalt het verlies tot 18 procent voor wie stopt tussen 61 en 61,5 jaar. Een half jaar later wordt dat 15 procent.

"Deze stemming is een nieuwe belangrijke stap in de juiste richting. In een stelstel dat zelfstandigen als enige categorie nog afstraft bij vervroegd pensioen, ben ik blij dat we opnieuw vooruitgang geboekt hebben. Dit systeem is fundamenteel oneerlijk in vergelijking met werknemers en ambtenaren en moet, op termijn, verdwijnen", reageert een tevreden minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR).

De versoepeling van de pensioenmalus staat ingeschreven in het wetsontwerp diverse bepalingen waarvoor de commissie het licht op groen zette. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat zelfstandigen die op 63 of 64 jaar met vervroegd pensioen gaan daarvoor niet meer financieel worden bestraft. Zij die voor hun 63ste willen stoppen, kunnen de malus omzeilen indien ze een carrière van minstens 41 jaar kunnen voorleggen.Momenteel is het zo dat zelfstandigen die voor hun 65ste stoppen met werken een deel van hun pensioen verliezen. Wie bijvoorbeeld op zijn 60ste vervroegd met pensioen gaat, verliest ruim een kwart van zijn pensioen.De aanpassingen komen er in functie van het progressief optrekken van de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen (62 jaar vanaf 2016). Zo geldt vanaf 2013 een tarief van 25 procent voor wie stopt tussen 60 en 60,5 jaar. Wie een half jaartje wacht, verliest 21,5 procent. Vanaf 2015 daalt het verlies tot 18 procent voor wie stopt tussen 61 en 61,5 jaar. Een half jaar later wordt dat 15 procent."Deze stemming is een nieuwe belangrijke stap in de juiste richting. In een stelstel dat zelfstandigen als enige categorie nog afstraft bij vervroegd pensioen, ben ik blij dat we opnieuw vooruitgang geboekt hebben. Dit systeem is fundamenteel oneerlijk in vergelijking met werknemers en ambtenaren en moet, op termijn, verdwijnen", reageert een tevreden minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR).