Het wetsvoorstel van Sonja Becq schrapt een aantal verouderde formaliteiten en past de wetgeving aan aan de gangbare praktijk. Zo zullen er minder handtekeningen op documenten moeten worden gezet en moeten gegevens die reeds in het rijksregister staan niet meer apart bijgehouden worden.De nieuwe wet zorgt ook voor het uniformiseren van de akten van de burgerlijke stand. Verder wil het wetsvoorstel ook zorgen voor werklastvermindering bij de rechters en voor meer informatisering (door bijvoorbeeld kleine vennootschappen en vzw's elektronisch te laten oprichten).

De Kamer keurde recent dit wetsvoorstel goed. Het bevat een hele lijst wijzigingen om Justitie eenvoudiger te maken.

Een greep uit de lijst

We geven u een greep uit de lijst, die ook u als burger aanbelangen.

- Bij een overlijden moet de burgerlijke stand de akte van overlijden, die nu wordt opgemaakt in de gemeente waar betrokkene is gestorven, ook nog eens inschrijven in de gemeente van de woonplaats. Ziekenhuizen en openbare instellingen moeten eigen overlijdensregisters bijhouden, de ambtenaar van de burgerlijke stand moet het overlijden zelf ter plaatse vaststellen. Dat wordt allemaal afgeschaft.

- De akten van de burgerlijke stand worden overal in België op dezelfde manieropgesteld. Nu werkt elke gemeente nog met haar eigen modellen en dat bemoeilijkt de vergelijkbaarheid.

- Het huwelijksregister wordt aangevuld met gegevens over samenlevingscontracthen en met uitspraken van rechtbanken, bv. over de veranderingen in het huwelijksstelsel (gemeenschap van goederen of niet). Het wordt niet meer georganiseerd via de burgerlijke stand, de rechtbanken of het staatsblad. Er komt in de plaats één openbaar centraal register.

- Bij een adoptie of een echtscheiding moeten de betrokkenen nu heel wat documenten aan het dossier toevoegen. Bijvoorbeeld een geboorte-akte of een bewijs van nationaliteit. Dat verdwijnt: al wat via het rijksregister kan opgevraagd worden moet niet meer worden toegevoegd.

- Als een deurwaarder een officieel stuk moet gaan afgeven en de betrokkene is niet thuis, dan mag hij sinds 2010 gewoon een kopie in de brievenbus steken. Maar hij moet hetzelfde stuk de volgende dag wel aangetekend opsturen aan de betrokkene. Die laatste verplichting wordt afgeschaft.

- Ook bij de arbeidsrechtbanken verandert heel wat. Ze zullen veel minder werk krijgen in de procedures van collectieve schuldenregeling. Nu kunnen mensen met schulden van wie het verzoek tot collectieve schuldenregeling werd afgewezen, omdat ze onjuiste stukken hadden ingediend of omdat ze hun verplichtingen niet waren nagekomen onmiddellijk een nieuwe aanvraag indienen. Dat kan voortaan niet meer in de eerste vijf jaar.

- De schuldbemiddelaars kunnen voortaan bepaalde gegevens zelf opvragen, ze moeten niet meer aan de arbeidsrechtbank toestemming daarvoor vragen. Een collectieve schuldenregeling kan voortaan door de schuldenaar zelf worden beëindigd. Aangetekende brieven of gewone brieven komen in de plaats van "ontvangstbewijzen". Om een schuldbemiddelaar te vervangen zullen minder administratieve formaliteiten nodig zijn.

Bron: www.sonjabecq.be

Het wetsvoorstel van Sonja Becq schrapt een aantal verouderde formaliteiten en past de wetgeving aan aan de gangbare praktijk. Zo zullen er minder handtekeningen op documenten moeten worden gezet en moeten gegevens die reeds in het rijksregister staan niet meer apart bijgehouden worden.De nieuwe wet zorgt ook voor het uniformiseren van de akten van de burgerlijke stand. Verder wil het wetsvoorstel ook zorgen voor werklastvermindering bij de rechters en voor meer informatisering (door bijvoorbeeld kleine vennootschappen en vzw's elektronisch te laten oprichten).De Kamer keurde recent dit wetsvoorstel goed. Het bevat een hele lijst wijzigingen om Justitie eenvoudiger te maken.We geven u een greep uit de lijst, die ook u als burger aanbelangen.- Bij een overlijden moet de burgerlijke stand de akte van overlijden, die nu wordt opgemaakt in de gemeente waar betrokkene is gestorven, ook nog eens inschrijven in de gemeente van de woonplaats. Ziekenhuizen en openbare instellingen moeten eigen overlijdensregisters bijhouden, de ambtenaar van de burgerlijke stand moet het overlijden zelf ter plaatse vaststellen. Dat wordt allemaal afgeschaft.- De akten van de burgerlijke stand worden overal in België op dezelfde manieropgesteld. Nu werkt elke gemeente nog met haar eigen modellen en dat bemoeilijkt de vergelijkbaarheid.- Het huwelijksregister wordt aangevuld met gegevens over samenlevingscontracthen en met uitspraken van rechtbanken, bv. over de veranderingen in het huwelijksstelsel (gemeenschap van goederen of niet). Het wordt niet meer georganiseerd via de burgerlijke stand, de rechtbanken of het staatsblad. Er komt in de plaats één openbaar centraal register.- Bij een adoptie of een echtscheiding moeten de betrokkenen nu heel wat documenten aan het dossier toevoegen. Bijvoorbeeld een geboorte-akte of een bewijs van nationaliteit. Dat verdwijnt: al wat via het rijksregister kan opgevraagd worden moet niet meer worden toegevoegd.- Als een deurwaarder een officieel stuk moet gaan afgeven en de betrokkene is niet thuis, dan mag hij sinds 2010 gewoon een kopie in de brievenbus steken. Maar hij moet hetzelfde stuk de volgende dag wel aangetekend opsturen aan de betrokkene. Die laatste verplichting wordt afgeschaft.- Ook bij de arbeidsrechtbanken verandert heel wat. Ze zullen veel minder werk krijgen in de procedures van collectieve schuldenregeling. Nu kunnen mensen met schulden van wie het verzoek tot collectieve schuldenregeling werd afgewezen, omdat ze onjuiste stukken hadden ingediend of omdat ze hun verplichtingen niet waren nagekomen onmiddellijk een nieuwe aanvraag indienen. Dat kan voortaan niet meer in de eerste vijf jaar.- De schuldbemiddelaars kunnen voortaan bepaalde gegevens zelf opvragen, ze moeten niet meer aan de arbeidsrechtbank toestemming daarvoor vragen. Een collectieve schuldenregeling kan voortaan door de schuldenaar zelf worden beëindigd. Aangetekende brieven of gewone brieven komen in de plaats van "ontvangstbewijzen". Om een schuldbemiddelaar te vervangen zullen minder administratieve formaliteiten nodig zijn.Bron: www.sonjabecq.be