Elk jaar belandt een op de zeven Belgen in het ziekenhuis. Daarna valt er onvermijdelijk een factuur in de bus. Die veroorzaakt niet zelden enige irritatie, omdat mensen niet wijs raken uit dat kluwen. Nochtans verplicht de wet alle ziekenhuizen sinds ruim drie jaar om hun factuur volgens eenzelfde stramien op te stellen, juist om te vermijden dat patiënten er hun weg niet in terugvinden. Zo'n factuur - die je ongeveer twee maanden na je ontslag uit het ziekenhuis ontvangt - omvat altijd twee grote delen: de samenvatting van de kosten die je moet betalen en de gedetailleerde factuur, die uiteenvalt in acht rubrieken. We leggen ze voor je uit.
...