Elk jaar belandt een op de zeven Belgen in het ziekenhuis. Daarna valt er onvermijdelijk een factuur in de bus. Die veroorzaakt niet zelden enige irritatie, omdat mensen niet wijs raken uit dat kluwen. Nochtans verplicht de wet alle ziekenhuizen sinds ruim drie jaar om hun factuur volgens eenzelfde stramien op te stellen, juist om te vermijden dat patiënten er hun weg niet in terugvinden. Zo'n factuur - die je ongeveer twee maanden na je ontslag uit het ziekenhuis ontvangt - omvat altijd twee grote delen: de samenvatting van de kosten die je moet betalen en de gedetailleerde factuur, die uiteenvalt in acht rubrieken. We leggen ze voor je uit.
...

Elk jaar belandt een op de zeven Belgen in het ziekenhuis. Daarna valt er onvermijdelijk een factuur in de bus. Die veroorzaakt niet zelden enige irritatie, omdat mensen niet wijs raken uit dat kluwen. Nochtans verplicht de wet alle ziekenhuizen sinds ruim drie jaar om hun factuur volgens eenzelfde stramien op te stellen, juist om te vermijden dat patiënten er hun weg niet in terugvinden. Zo'n factuur - die je ongeveer twee maanden na je ontslag uit het ziekenhuis ontvangt - omvat altijd twee grote delen: de samenvatting van de kosten die je moet betalen en de gedetailleerde factuur, die uiteenvalt in acht rubrieken. We leggen ze voor je uit.Dit deel geeft een overzicht van de ziekenhuiskosten die ten laste zijn van de patiënt. Enkel de rubrieken die je aanbelangen, worden vermeld. Zo zie je onmiddellijk hoeveel je ziekenhuisopname je kost, zelfs al werd je maar één dag opgenomen. Aan de hand van het zinnetje 'Aan uw ziekenfonds wordt xxx euro aangerekend', weet je precies hoeveel de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor haar rekening neemt. Vaak is dat de grootste hap.Kies je voor een tweepersoonskamer - wat de meesten met een hospitalisatieverzekering doen -, dan worden de kamer- en ereloonsupplementen apart vermeld. Heb je een voorschot gestort, dan staat ook het nog te betalen (of eventueel terug te krijgen) bedrag vermeld op je factuur.De details van je factuur vallen uiteen in acht verschillende rubrieken, met telkens het deel ten laste van de ziekteverzekering, het deel ten laste van de patiënt en de supplementen.Heb je gekozen voor een eenpersoonskamer, dan vind je in deze rubriek het kamersupplement terug. Het ziekenhuis mag geen kamersupplement aanrekenen als je in een gemeenschappelijke of een tweepersoonskamer hebt verbleven. In de opnameverklaring staat voor welk kamertype je hebt gekozen.Hier vind je de forfaits terug voor klinische biologie, medische beeldvorming, de medische wachtdienst, technische verstrekkingen en vergoedbare geneesmiddelen. Heb je een hospitalisatieverzekering, dan betaalt die het remgeld, d.w.z. de bedragen die ten laste zijn van de patiënt. Opgelet: ziekenhuizen mogen, bijvoorbeeld voor medische beeldvorming, een forfait aanrekenen per ziekenhuisopname en per dag, zelfs al heb je geen gebruik gemaakt van die diensten. Hier is dus geen vergissing in het spel. Bedoeling van deze forfaits is om de kosten te spreiden over alle patiënten.De vergoedbare geneesmiddelen stonden al vermeld in de rubriek 'Forfaitair aangerekende kosten'.In de rubriek 'Apotheek, geneesmiddelen, parafarmacie, enz.' vind je de geneesmiddelen die niet door de verplichte ziekteverzekering worden terugbetaald, alsook parafarmaceutische producten (bijvoorbeeld een comfortproduct zoals een hydraterende crème).Verzorgingsproducten zoals een tandenborstel moet je ook zelf betalen. In deze rubriek vind je ook implantaten en protheses, waarvoor een persoonlijke bijdrage wordt aangerekend.Hier vind je de erelonen van zorgverstrekkers zoals artsen, kinesitherapeuten, tandartsen... Deze prestaties worden vermeld per specialisme en per zorgverstrekker. Hier moet je zelf een deel van betalen: het beruchte remgeld, dat bij wet is vastgelegd (in het akkoord artsen-ziekenfondsen). Door deze rubriek kan je factuur fors oplopen. Zorgverstrekkers mogen namelijk hogere ereloonsupplementen aanrekenen voor patiënten die in een eenpersoonskamer verblijven. Lees er dus altijd je opnameverklaring goed op na: die vermeldt - dat is verplicht - het maximale percentage van de ereloonsupplementen.Een voorbeeld. Op een ingreep die volgens het wettelijke tarief 75 euro kost, krijg je van de ziekteverzekering 50 euro terug. Het remgeld - je persoonlijke aandeel - bedraagt dan nog 25 euro. Als je arts een maximaal ereloonsupplement aanrekent van 100%, betaal je 100 euro: 25 euro remgeld en 75 euro ereloonsupplement. Je begrijpt dat deze supplementen de factuur ten laste van de patiënt zeer snel kunnen doen oplopen. Opgelet: ereloonsupplementen worden gefactureerd door het ziekenhuis. Betaal ze nooit rechtstreeks aan een arts.Deze rubriek omvat medische verstrekkingen en benodigdheden die elders niet vermeld staan: gipsmateriaal, bloedproducten, ontsmettende baden...In deze rubriek vind je de bedragen voor zowel dringend als niet-dringend ziekenvervoer. Sinds 1 januari 2019 geldt voor dringende trajecten per ambulance een eenmalig tarief van 60 euro per traject, ongeacht de afstand. Dat bedrag moet je als patiënt zelf ophoesten. Voor andere trajecten komt het ziekenfonds deels tussen in de vervoerkosten, bijvoorbeeld tot 500 euro per jaar voor niet-dringend medisch vervoer.Hier staan de niet-medische kosten vermeld, zoals het gebruik van de telefoon (almaar minder van toepassing nu haast iedereen een gsm heeft), tv en soms de huur van een kluisje of koelkast... In deze rubriek vind je ook de kosten voor rooming-in, dat is het tarief dat wordt aangerekend wanneer een begeleid(st)er ter plaatse slaapt of eet. Dat tarief is voor alle patiënten gelijk. Je vindt het op de website van het ziekenhuis of in het ziekenhuis zelf.Sommige artsen zijn btw-plichtig. Je treft de btw enkel op je factuur aan bij een aantal specifieke ingrepen, zoals schoonheidsoperaties die niet worden terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering.