"Op een dag werd onze streek geteisterd door stortregens, waardoor de kelder onder water liep. Hoewel ze in prima staat waren, sijpelde het water door de keldermuren en kwam het binnen via het ventilatiesysteem. Dit veroorzaakte de nodige schade, onder meer aan de kartonnen dozen, die we na een recente verhuizing in de kelder hadden opgeslagen. Tot onze verbazing bleek de verzekering enkel de schade te dekken aan goederen die zich 10 cm of meer boven de grond bevonden", doet een lezeres haar verhaal.
...

"Op een dag werd onze streek geteisterd door stortregens, waardoor de kelder onder water liep. Hoewel ze in prima staat waren, sijpelde het water door de keldermuren en kwam het binnen via het ventilatiesysteem. Dit veroorzaakte de nodige schade, onder meer aan de kartonnen dozen, die we na een recente verhuizing in de kelder hadden opgeslagen. Tot onze verbazing bleek de verzekering enkel de schade te dekken aan goederen die zich 10 cm of meer boven de grond bevonden", doet een lezeres haar verhaal. Een uitzonderlijk geval? Wij vroegen het aan Nevert Degirmenci, communicatieverantwoordelijke bij Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsmaatschappijen. "Deze uitsluiting van schadeloosstelling is in lijn met de dekking bij overstromingen door natuurrampen. Daarbij zijn goederen die zich op minder dan 10 cm boven de keldervloer bevinden niet gedekt, met uitzondering van de verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallatie, die vast zijn. Deze 10 cm-regel geldt evenwel niet voor kelderruimtes die permanent bewoond worden of waar een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend. Daar is dus wel alles gedekt. En volgens de wet is een kelder een ruimte waarvan de vloer meer dan 50 cm onder het niveau van de hoofdingang naar de woonruimtes ligt." Maar hoe krijg je dit uitgelegd aan een verzekerde die achterblijft vol ongeloof? Verzekeringsmaatschappijen zijn nuttige ondernemingen die de risico's voor hun verzekerden spreiden. We willen hen niet met de vinger wijzen, maar het is wel vervelend om te moeten vaststellen dat niet alle schade gedekt is, als je jarenlang je verzekeringspremie hebt betaald. Onze raad? Die klinkt saai en quasi niemand neemt hem ter harte: lees vooraf altijd de algemene voorwaarden van je contract zorgvuldig na. Zo voorkom je onaangename verrassingen. Voor de rest is het een beetje zoals winkelen in de supermarkt. Niet alle verzekeraars bieden dezelfde dekking. Ook hier verschillen de producten in kwaliteit. En de prijsverschillen zijn vaak een gevolg van minder of meer uitsluitingen, een kleinere of grotere franchise, enz. "Voor je een woonpolis afsluit raden wij altijd aan om de algemene voorwaarden aandachtig te lezen en al je vragen voor te leggen aan je contactpersoon, of dat nu je makelaar, verzekeringsagent of rechtstreekse verzekeraar is. Elke woonpolis bevat soorten schade die de verzekering meestal niet dekt", preciseert Nevert Degirmenci. "De materie is zeer complex", stelt Patrick Cauwert, CEO van Feprabel (Federatie van Franstalige Verzekeringsmakelaars). "Wat betreft waterschade dekt de woonpolis de schade veroorzaakt door een gesprongen leiding, een lek, water dat door het dak sijpelt of een lekkende sanitaire installatie of verwarmingstoestel. Schade die door verzekeraars niet wordt gedekt, is het herstellen van het toestel dat de schade heeft veroorzaakt, zoals een defecte wasmachine of een boiler die door de vorst defect is geraakt. En schade aan je dak of dakbedekking veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud." Schade door onvoldoende preventiemaatregelen is evenmin gedekt. "Ik denk daarbij aan een tweede verblijf dat in de winter onvoldoende beschermd is: het water is niet afgetapt, het lege huis wordt onvoldoende verwarmd. Vorst veroorzaakt nu eenmaal vaak waterschade in de winter, door een gesprongen water- en/of verwarmingsleiding die weinig of niet geïsoleerd is of zich in een onverwarmde ruimte bevindt." Problemen met condensatie worden evenmin gedekt door de verzekering. We hebben het dan over opstijgend vocht, vooral in oude gebouwen. Enkele decennia geleden was er immers nog geen sprake van waterdichtingsmembranen. Opstijgend vocht klimt op, vooral in poreuze materialen, die het vocht opzuigen. Het metselwerk kan hierdoor worden aangetast tot op 1,5 m hoogte. En er kan zich ook condensatievocht vormen in geïsoleerde maar onvoldoende geventileerde ruimtes, een beetje zoals in een hermetisch afgesloten pot. Maar blijkt uit het onderzoek van de verzekeraar dat het om een scheur in de waterleiding gaat en de muur daardoor beschadigd is, dan komt de verzekering wel tussen. Contacteer hoe dan ook steeds je verzekeraar. Een nee heb je, een ja kan je krijgen.