Heb jij er al eens over nagedacht om je woonlening te herfinancie-ren? Mijn buurman heeft daar een aardig centje mee verdiend! Dit soort gesprekken hoor je wel vaker op familiebijeenkomsten of tijdens een avondje onder vrienden. De lage interestvoeten mogen dan slecht nieuws zijn voor spaarders, voor wie geld leent, geldt net het omgekeerde. En dus piekeren heel wat eigenaars over het al dan niet herfinancieren van hun woonlening.
...

Heb jij er al eens over nagedacht om je woonlening te herfinancie-ren? Mijn buurman heeft daar een aardig centje mee verdiend! Dit soort gesprekken hoor je wel vaker op familiebijeenkomsten of tijdens een avondje onder vrienden. De lage interestvoeten mogen dan slecht nieuws zijn voor spaarders, voor wie geld leent, geldt net het omgekeerde. En dus piekeren heel wat eigenaars over het al dan niet herfinancieren van hun woonlening.Specialisten gaan ervan uit dat een hypothecair krediet heronderhandelen pas interessant wordt als het verschil tussen de oude en nieuwe rentevoet minstens één procent bedraagt. En dan vooral als je nog maar in de eerste helft van de terugbetaling van je lening zit. Waarom? Omdat je bij aanvang meer interesten dan kapitaal afbetaalt. "Uit ervaring kan ik zeggen dat het zelden interessant is om ná een derde van de looptijd alsnog een hypothecair krediet te heronderhandelen, zelfs als de rentevoet sterk gedaald is", legt een bankier uit.Als voorbeeld nemen we een aflossingstabel voor een woonlening van 200.000 euro op 25 jaar ofwel 300 maanden, aan een vaste rentevoet van 3%. De maandelijkse aflossing bedraagt dan 948,42euro. De eerste maanden betaalt de kredietnemer 500 euro aan interesten af. Pas na twee derde van de looptijd is dat nog maar 211,40 euro. Naarmate de lening verstrijkt betaal je maandelijks dus steeds meer kapitaal en almaar minder interesten af.Als je in de honderdste maand, dus na een derde van de looptijd van je lening, je krediet herfinanciert, dan heb je al 43.594 euro interesten afbetaald van de totale 84.526 euro. Maar de voordelen van een herfinanciering slaan enkel op de resterende interesten en niet op het kapitaal. Conclusie van de bankier: het is voordeliger om een hypothecair krediet te herfinancieren op een moment dat je maandelijkse aflossingen vooral uit interesten bestaan, dus meestal tijdens het eerste derde van de totale looptijd van je lening.Wil je de lening bovendien bij een andere bank herfinancieren, hou dan ook rekening met de kosten van het lichten van de hypotheek (ongeveer 1.000 euro voor een lening van 200.000 euro), de kosten van een nieuwe hypothecaire inschrijving (zo'n 4.700 euro), de bankkosten voor het openen van een nieuw dossier en de wederbeleggingsvergoeding. Dat alles samen kom je makkelijk op 6.000 euro kosten uit. Heronderhandelen met je huidige bank is in principe interessanter omdat je daar geen dossierkosten (ongeveer 250 euro) moet ophoesten en evenmin drie maanden wederbeleggingsvergoe-ding (bijvoorbeeld 3 x 374 euro voor een herfinanciering in de honderdste maand). Helaas zal de interestvoet er vaak minder gunstig uitvallen dan bij de concurrentie.