Zorgwonen kan omschreven worden als het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Aan welke voorwaarden moet een zorgwoning voldoen?

- Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.

- In de bestaande woning wordt 1 kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd. Het is niet mogelijk om twee of meer aparte zorgwoningen te creëren in één hoofdwoning.

- De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning. Een mobiele zorgunit, wooncontainer of vrijstaand bijgebouw in de tuin dat omgevormd wordt tot afzonderlijke wooneenheid ten dienste van ouderen of hulpbehoevenden, vormt geen fysiek geheel met de hoofdwooneenheid en valt dus niet onder de definitie van zorgwonen.

  • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
  • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:

*ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder

* ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is:

- een persoon met een handicap

- een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)

- een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.

  • De hulpbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

De procedure

  • Als u een zorgwoning gaat inrichten binnen het bestaande bouwvolume, moet u dit melden aan uw gemeente met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket, ongeacht of u werken aan de woning uitvoert.
  • Als u ook het bouwvolume uitbreidt, dan hebt u altijd een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. In dit geval moet u in principe ook verplicht een beroep doen op een architect.
  • Zodra de nieuwe inwoners in de zorgwoning trekken, moeten ze hun nieuwe domicilie melden aan de gemeente. Er wordt geen bijkomend huisnummer aangemaakt voor de nieuwe wooneenheid. Beide gezinnen zijn op hetzelfde adres gedomicilieerd, maar de zorgwoning krijgt wel een aparte code in het register (Z-code).

Premies of subsidies

Voor zorgwonen of kangoeroewonen zijn er geen specifieke premies of subsidies voorzien.

Als u werken uitvoert om van uw woning een zorgwoning te maken, dan kunt u eventueel wel in aanmerking komen voor aanpassingspremie voor 65 plussers of voor de bestaande premies voor renovatie en verbouwing.

Als u als persoon met een handicap in een zorgwoning woont, kunt u voor de aanpassing van de woning in aanmerking komen voor tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap.

Het voordeel: het blijven aparte huishoudens

Een voordeel van een "zorgwoning", is dat de overheid beide huishoudens als twee aparte gezinnen beschouwt. Beide worden afzonderlijk belast.

Het feit dat je met één of meerdere ouderen of hulpbehoevenden woont, heeft geen invloed op de sociaalrechtelijke uitkeringen. De inkomsten worden immers niet samengeteld voor ziektevergoedingen van de mutualiteit, inkomensgarantie voor ouderen, werkloosheidsuitkeringen, studietoelagen... U moet wel steeds kunnen aantonen dat uw woning officieel bij de gemeente als zorgwoning geregistreerd staat.

Einde van het zorgwonen

Wanneer er een einde komt aan de zorgsituatie en de woning terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet je dit opnieuw melden aan je gemeente melden met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket.

Wilt u de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Bron: www.vlaanderen.be

Zorgwonen kan omschreven worden als het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.- Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.- In de bestaande woning wordt 1 kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd. Het is niet mogelijk om twee of meer aparte zorgwoningen te creëren in één hoofdwoning. - De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning. Een mobiele zorgunit, wooncontainer of vrijstaand bijgebouw in de tuin dat omgevormd wordt tot afzonderlijke wooneenheid ten dienste van ouderen of hulpbehoevenden, vormt geen fysiek geheel met de hoofdwooneenheid en valt dus niet onder de definitie van zorgwonen. *ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder * ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is: - een persoon met een handicap- een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)- een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen. Een voordeel van een "zorgwoning", is dat de overheid beide huishoudens als twee aparte gezinnen beschouwt. Beide worden afzonderlijk belast. Het feit dat je met één of meerdere ouderen of hulpbehoevenden woont, heeft geen invloed op de sociaalrechtelijke uitkeringen. De inkomsten worden immers niet samengeteld voor ziektevergoedingen van de mutualiteit, inkomensgarantie voor ouderen, werkloosheidsuitkeringen, studietoelagen... U moet wel steeds kunnen aantonen dat uw woning officieel bij de gemeente als zorgwoning geregistreerd staat.Wanneer er een einde komt aan de zorgsituatie en de woning terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet je dit opnieuw melden aan je gemeente melden met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket.Wilt u de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.Bron: www.vlaanderen.be